Související články

3 kazuistiky z onkologické kliniky FN Olomouc: Bc. Petra Lexová, Kateřina Strejčková, FN Olomouc,…
Naši nabídku nyní rozšiřujeme o nové produkty HydroTac Border Multisite, které jsou specifické svým…
MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny,…
Aktuálně nabízený odborný kurz podtlakové terapie nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto…
Savé krytí HydroClean, které rychle a efektivně čistí zejména komplikované rány, u nás opět…
Tento rok pro nikoho nebyl jednoduchý. Děkujeme, že jste se ani v době přesycené zprávami o zdraví…
Setkání u kulatého stolu je moderní akce, kde se diskutuje o nových možnostech využití podtlakové…
Problematický bércový vřed u staršího pacienta a diagnóza pyogenní granulom. Přečtěte si kazuistiku…
Mezi pacienty to patrně nebude zrovna oblíbený způsob léčby. Středověce působící přikládání pijavic…