25. 11. 2016
Důkladné preventivní vyšetření noh diabetika z důvodu rizika vzniku diabetické nohy je možné…
28. 10. 2016
Současné vědecké poznatky naznačují, že preventivní opatření zabraňující vzniku dekubitů mohou vést…
23. 10. 2016
Exsudát za normálních podmínek vytváří v ráně vlhké prostředí potřebné pro regeneraci buněk. Avšak…
23. 10. 2016
Diabetes postihuje kůži mnoha různými způsoby na úrovni mikrocirkulace a činí ji náchylnější ke…