Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres s…
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela zákona č…
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální znění…
Přinášíme vám přehled změn, které budou následovat od 1. 12. 2019 v preskripci zdravotnických…
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění s účinností od ledna 2019, celkově…