Kůže je největším orgánem lidského těla
Kůže je největším orgánem lidského těla. Abyste byli schopni detailně porozumět léčbě ran, něco si o ní přečtěte.
Typy ran
Při poškození tkáně tělo automaticky nastartuje procesy hojení, které je třeba podpořit vhodnou terapií.
Ošetření rány
Rána je porušení souvislosti kůže, sliznice nebo povrchu orgánu.
Fáze hojení ran
Hojení rány je proces, k němuž dochází po vzniku rány a který probíhá ve 3 fázích.
Krycí materiály
Správně zvolený krycí materiál by měl co nejlépe nahrazovat funkci neporušené kůže.
Komplikace hojení ran
Zdárný proces hojení může ovlivnit mnoho vnějších i vnitřních faktorů.