2 minuty

Magda Pröschlová 
Staniční sestra operačních sálů, Klinika hrudní chirurgie 3.LF UK a FTN
Centrum vysocespecializované pneumoonkochirurgické péče
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

 

PYOGENNÍ GRANULOM – KAZUISTIKA

Pacient t.č. 85let se několik let léčil na nehojící se bércový vřed na pravé dolní končetině.
OA: ICHDK, varixy DKK (operace 1988 na PDK)
        Stp TEP obou kyčlí (1991 pravá, 2007 reoperace vpravo, 2006 levá)
        2/2002 FIS (stp. kardioverzi, od 2003 Warfarinizace)
        Arteriální hypertenze
        ICHS, plicní hypertenze

 

Pětaosmdesátiletý pacient se několik let léčil s nehojícím se bércovým vředem na pravé dolní končetině. Na ambulanci chronických ran mu proto odebrali biopsii pro podezření na malignitu.

Histologií byla vyloučena malignita, pacient byl s diagnózou pyogenní granulom (obr. 1) indikován k excizi kožního tumoru s transplantací kůže.

tumor a excize tumoru

V klidné celkové anestezii byla pacientovi provedena excize (obr. 2) s bezpečnostním lemem v makroskopicky zdravé tkáni a vzniklý defekt byl přikryt kožním transplantátem odebraným v oblasti stehna. (obr. 3)

krytí transplantátem a použití Atraumanu silikon

Na transplantát kůže, který se nemusí fixovat stehy, byl použit ATRAUMAN SILICONE, který chrání transplantát a zabraňuje jeho posunu. (obr. 4, 5)

krytí atraumann silikon a naložení houby

Došlo k naložení houby (obr.6), fólie a terčíku (obr. 7) s napojením na Vivano systém při nastavení podtlaku 50 mm Hg. (obr. 8)

napojení na systém Vivano

Doporučená doba dalšího převazu a odstranění VAC systému je 3-5 dnů, v tomto případě byl VAC systém sundán po čtyřech dnech (obr. 9). V té době byl kožní štěp vitální, bez známek infekce (obr.10) a rána byla opatřena sterilním krytím.

rána po čtařech dnech

Šestý den po operaci již byl pacient ve velmi uspokojivém stavu a na základě toho byl propuštěn do domácího léčení. Kontrola na naší ambulanci potvrdila, že se kožní štěp plně přihojil a nejeví známky zánětu.

1