Související články

HydroClean® Solution je novým doplňkovým produktem v péči o rány. Jedná se o čisticí, obkladový,…
Rok 2022 už je téměř u konce, a i tentokrát se nesl v duchu nových poznatků v oblasti léčby ran.…
Přinášíme novou kampaň zaměřenou na využití podtlakové terapie v ortopedii a traumatologii.
podtlaková jednotka Vivano
Prémiový článek
Prostřednictvím zajímavé kazuistiky se seznámíte s možností využití podtlakové terapie při hojení…
Na význam nutrice při hojení ran ve své přednášce upozornil praktický lékař MUDr. Milan Hrubý, na…
pacient - lékař
Prémiový článek
K aktuálně diskutovaným tématům v oblasti zdravotnických prostředků (ZP) patří zejména čtyři…
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres s…
3 kazuistiky z onkologické kliniky FN Olomouc: Bc. Petra Lexová, Kateřina Strejčková, FN Olomouc,…
Naši nabídku nyní rozšiřujeme o nové produkty HydroTac Border Multisite, které jsou specifické svým…