Související články

Důkladné preventivní vyšetření noh diabetika z důvodu rizika vzniku diabetické nohy je možné…
Chronický zánět je jedním z hlavních důvodů zvýšeného rizika kardiovaskulárních příhod, renální…
Výzkumný tým z Pittsburghské univerzity prokázal, že nově vyvinutá lokální terapie aplikovaná před…
Kratší doba hojení rány, méně převazů, kratší hospitalizace a celkově nižší náklady na léčbu. To…
Současné vědecké poznatky naznačují, že preventivní opatření zabraňující vzniku dekubitů mohou vést…
Exsudát za normálních podmínek vytváří v ráně vlhké prostředí potřebné pro regeneraci buněk. Avšak…
Diabetes postihuje kůži mnoha různými způsoby na úrovni mikrocirkulace a činí ji náchylnější ke…
Cílem systematického přehledu publikovaného v časopise Journal of Wound Care bylo prostudovat…