Zohledňovány bývají především:

  • typ a stav rány samotné,
  • finanční náročnost léčby,
  • pohodlí pacienta a ošetřujícího personálu,
  • dostupnost léčby,
  • délka jejího trvání a mnohé další faktory.

Základní informace o jednotlivých způsobech léčby včetně vhodných souvisejících produktů naleznete v této části.

HydroTerapie je jednoduchá a účinná metoda léčby hydroaktivním krytím, která je vhodná pro většinu typů nehojících se ran.
Moderní terapeutická krytí pracují na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně. Vlhkost rány je nezbytná pro dobrou granulaci a epitelizaci rány.
Tradiční terapii lze použít jako sekundární krytí nebo k fixaci.
Kompresivní terapie slouží k prevenci a léčbě onemocnění žil a lymfatických cév.
Podtlakový systém aktivně uzavírá ránu a odvádí z ní infekční materiál.
Odstranění nekrotické tkáně neboli débridementu je nejdůležitějším krokem v moderní léčbě ran.