Na základě naší dlouholeté spolupráce v oblasti hojení ran s nemocnicí AGEL Ostrava-Vítkovice došlo k vytvoření vzdělávacího projektu v podobě realizace odborného kurzu, který je věnován problematice podtlakové terapie. 

 

3kolení NPWT

Jedná se o jednodenní kurz při chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice, kde poskytují komplexní péči o akutní i chronické rány jak na chirurgickém oddělení, tak v běžném ambulantním provozu, ale také ve specializované ambulanci chronických ran. Garantem tohoto projektu je prim. MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MBA a kurz je veden MUDr. Matejem Pekařem, Ph.D., MBA, který je vedoucím lékařem v ambulanci chronických ran.

Tento kurz je určen zejména pro mladé lékaře, kteří s podtlakovou terapií začínají, ale také pro ty, co by se rádi naučili nové dovednosti v oblasti podtlakové terapie. Kurz se skládá ze tří částí.

První část kurzu je teoreticky zaměřená a prostřednictvím prezentace se věnuje historii, patofyziologii, principu hojení ran podtlakem, indikacím a kazuistikám. Dále následuje praktická preklinická část, ve které dochází k nácviku převazu jednoduchých i složitých ran na modelech. Je zde možnost vyzkoušet si práci se všemi typy materiálů, včetně doplňkového sortimentu k podtlakové terapii. Po tomto modelovém nácviku probíhá poslední část kurzu, kterou je praktická klinická část, kdy se věnujeme převazům u konkrétních pacientů. 

Ve středu 8. 12. 2021 proběhl tento kurz poprvé a absolvovali ho zaměstnanci nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Účastníci prošli všemi částmi kurzu. Teoretickou část ve formě prezentace přednesl MUDr. Matej Pekař, Ph.D., MBA. 

Dále jsme se věnovali modelovému nácviku převazu na figurínách. Postupně jsme pracovali se všemi materiály, které jsou určené k převazu ran při podtlakové terapii. Dále jsem si zkusili ovládání přístroje VivanoTec Pro, který je pokročilou jednotkou podtlakové terapie. Někteří lékaři byli seznámeni také s řešením komplikovaných způsobů převazů – přemostění, spojení dvou ran do jednoho systému – využití Y-konektoru, nebo s využitím speciálního doplňkového sortimentu – aplikace VivanoMed Gel Strip a VivanoMed bílé pěny apod. 

NPWT - aplikace na maketu

Po této preklinické části jsme přistoupili ke klinickým převazům u dvou pacientů, kteří souhlasili s účastí na tomto projektu prostřednictvím podpisu informovaného souhlasu.  

NPWT - aplikace na pacienta

Vše proběhlo, dle předpokladů, úspěšně a děkujeme tímto chirurgickému oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice za možnost spolupráce na tomto projektu, který bude sloužit k účelům vzdělávání lékařů v oblasti podtlakové terapie léčby ran. 

Všem, kteří budou tento kurz absolvovat, bude vystaveno potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě HARTMANN akademií.

Těšíme se na další průběh tohoto kurzu a nové absolventy!

Tým podtlakové terapie