Nejmenší variantu produktu HydroClean můžete opět pořídit v balení po deseti kusech. Všechny varianty krytí najdete v Přehledu produktů pro vlhké hojení ran.

HydroClean produkty

Savé krytí HydroClean je ideální k čištění komplikovaných ran. Díky unikátnímu mechanismu na bázi postupného uvolňování Ringerova roztoku HydroClean urychluje hojení rány, zastavuje sekreci a také rozpouští a odlučuje nekrózu. Krytí HydroClean je lehké, tenké a nelepí se na ránu, tudíž je výměna pro pacienta naprosto bezbolestná.

HydroClean jak funguje

Jak HydroClean funguje? 

Po aplikaci krytí HydroClean začne uvolňovat Ringerův roztok do rány. Savé jádro krytí HydroClean tvoří superabsorpční polyakrylát, který má vyšší afinitu k exsudátu s obsahem bílkovin než k Ringerovu roztoku s obsahem iontů solí. Ringerův roztok je proto do rány postupně uvolňován po dobu až 36 hodin, v závislosti na typu produktu.

Exsudát s mikroorganismy, zbytky odumřelé tkáně a toxiny jsou naopak absorbovány a uzavřeny v absorpčním savém jádře. Rána je tak kontinuálně proplachována a čištěna.

Spolu s nežádoucími mikroorganismy HydroClean také snižuje hladinu MMP (Matrix metaloproteáz), jejichž vysoká koncentrace v chronických ranách brání procesu hojení. Během čisticího procesu se aktivují i hojivé mechanismy, které jsou organismu vlastní – do oblasti rány migrují buňky a regenerují se v ní cévy. Ringerův roztok navíc podporuje životaschopnost fibroblastů, produkujících základní vazivovou hmotu.

Díky jedinečnému systému proplachu a absorpce krytí HydroClean významně podporuje tvorbu a výstavbu granulační tkáně a urychluje tak hojení rány.