Dekubitus
Dekubitální vředy (dekubity) jsou defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tření a přímého tlaku podložky na disponované části těla.
Arteriální bércový vřed
Vzniká poměrně náhle v důsledku onemocnění periferních tepen na dolních končetinách a nedostatečného prokrvení periferie a má rychlý průběh.
Venózní bércový vřed
Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou a objevuje se u pacientů s onemocněním žilního systému, postižením tepen, poruchou mízního systému nebo s cukrovkou.
Popáleniny
Popáleniny jsou poranění způsobená účinkem vysoké teploty.
Omrzliny
Omrzliny jsou akutní poranění způsobená lokálně působícím chladem, zpravidla teplotami pod bodem mrazu.
Syndrom diabetické nohy
Syndrom diabetické nohy (SDN) je jednou z nejčastějších pozdních komplikací diabetu.
Exulcerované nádory
Exulcerované (zvředovatělé) zhoubné či nezhoubné nádory jsou méně častou příčinou chronických ran.
Chronická posttraumatická rána
Chronická posttraumatická rána vzniká následkem nedostatečného primárního ošetření akutní rány nebo komplikacemi.
Poškození způsobené zářením
Akutním poškozením kůže po ozáření nepřiměřeným ionizujicím zářením bývá popálení.
Lymfedém neboli lymfatický otok - ošetření lékařem
Lymfedém je lymfatický otok kterékoli části měkkých tkání těla, nejčastěji se vyskytuje na končetinách.