Dekubitus
Dekubity jsou defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tlaku a dalších faktorů na disponované části těla.
Arteriální bércový vřed
Rána na bérci, která vzniká v důsledku nedostatečného průtoku krve periferními tepnami na dolních končetinách.
Venózní bércový vřed
Bércový vřed venózního původu je nejčastější chronickou/nehojící se ránou a objevuje se u pacientů s onemocněním žilního systému.
Popáleniny
Popáleniny jsou poranění způsobená účinkem vysokých teplot na lidský organismus.
Omrzliny
Omrzliny jsou poranění kůže a podkožních tkání způsobená lokálně působícím chladem, zpravidla teplotami pod bodem mrazu.
Syndrom diabetické nohy
Syndrom diabetické nohy (SDN) je jednou z nejčastějších pozdních komplikací onemocnění diabetes mellitus.
Exulcerované nádory
Maligní rány patří mezi méně časté nehojící se rány, avšak velmi zásadně narušují kvalitu života pacienta už tak zasaženého onkologickým onemocněním a léčbou.
Chronická posttraumatická rána
Chronická posttraumatická rána vzniká následkem nedostatečného primárního ošetření akutní rány nebo komplikacemi.
Poškození způsobené zářením
Akutním poškozením kůže po ozáření nepřiměřeným ionizujicím zářením bývá popálení.
Lymfedém neboli lymfatický otok - ošetření lékařem
Lymfedém je lymfatický otok kterékoli části měkkých tkání těla, nejčastěji se vyskytuje na končetinách.