14. 6. 2022
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres s…
Onkologický pacient - možnosti léčby ran
Prémiový článek
3. 6. 2022
3 kazuistiky z onkologické kliniky FN Olomouc: Bc. Petra Lexová, Kateřina Strejčková, FN Olomouc,…
31. 3. 2022
Naši nabídku nyní rozšiřujeme o nové produkty HydroTac Border Multisite, které jsou specifické svým…
Diabetická noha - kazuistiky
Prémiový článek
31. 3. 2022
MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny,…
28. 2. 2022
Aktuálně nabízený odborný kurz podtlakové terapie nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto…