Související články

V prosinci 2022 byl v časopisu Wounds International publikován souhrn konsenzuálních výstupů 6…
Nehojící se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví – tak zněl podtitul letošního XXI.…
HydroClean® Solution je novým doplňkovým produktem v péči o rány. Jedná se o čisticí, obkladový,…
Rok 2022 už je téměř u konce, a i tentokrát se nesl v duchu nových poznatků v oblasti léčby ran.…
Přinášíme novou kampaň zaměřenou na využití podtlakové terapie v ortopedii a traumatologii.
Prostřednictvím zajímavé kazuistiky se seznámíte s možností využití podtlakové terapie při hojení…
Na význam nutrice při hojení ran ve své přednášce upozornil praktický lékař MUDr. Milan Hrubý, na…
K aktuálně diskutovaným tématům v oblasti zdravotnických prostředků (ZP) patří zejména čtyři…
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres s…