Drazí čtenáři,

rádi bychom vám poděkovali za důvěru, kterou jste nám v roce 2021 projevili. Rozhodně to nebyl snadný rok. Zašel mnohdy až na hranice lidských sil a možností, ukázal nám ale také lidskost, pokoru a vzájemnou pomoc. Vezměme si z tohoto roku to dobré a vykročme do roku 2022 s úsměvem. Přejeme vám pevné zdraví, spoustu radosti a samé poučné čtení na našem portálu.

Děkujeme, že jste s námi!