Exsudát za normálních podmínek vytváří v ráně vlhké prostředí potřebné pro regeneraci buněk. Avšak nadměrná tvorba exsudátu v chronické ráně může bránit hojení. Změny v objemu, barvě, konzistenci a zápachu exsudátu mohou indikovat problémy uvnitř rány, které je třeba řešit.

Na co se zaměřit u exsudující rány?

 1. Je důležité řešit lymfatickou nebo žilní hypertenzi za použití vhodné kompresní bandáže. Nejprve však musí být provedeno celkové posouzení zahrnující dopplerovské vyšetření cév pro vyloučení arteriální nedostatečnosti.
 2. U otoků způsobujících lymforeu = vytékání lymfy je třeba zvážit diferenciální diagnózy, jako je např. selhání srdce, ledvin či jater. Mohou být indikována diuretika.
 3. Nezbytné je chránit okolní kůži před negativními účinky nadměrného exsudátupomocí bariérových krémů nebo filmů.
 4. Volte krycí materiály, které se dobře přizpůsobí a zůstávají na svém místě pro minimalizaci úniku tekutiny a diskomfortu pacienta.
 5. Volba krycího materiálu závisí na typu a množství exsudátu. U ran s malým množstvím exsudátu je možné použít hydrogely, hydrokoloidy a polopropustné filmy. U silně secernujících ran pak pěny, algináty, hydrovlákna a superabsorbenty.
 6. Při rozsáhlé dehiscenci operačních ran, nebo u ran produkujících nadměrné množství exsudátu, které není možné zvládnout běžnými materiály, lze použít podtlakovou terapii. Při ní se na lůžko ránu aplikuje podtlak a tekutina je z rány odsávána a odváděna pryč do utěsněné nádobky.

  Tato metoda může podstatně snížit frekvenci převazů, urychlit čas uzavření rány a zlepšit kvalitu života pacientů tím, že redukuje únik tekutiny a nepříjemný zápach. Existují však také kontraindikace a proto je nutné nejprve ránu řádně zhodnotit.

 7. V některých případech může být indikován drenážní sáček. Je podobný stomickému sáčku. Slouží pro odvádění exsudátu z píštělí, které mají tendenci produkovat velké množství exsudátu, jehož zvládání pouze pomocí krycích materiálů by bylo náročné.

  Drenážní sáčky pojmou větší množství tekutiny a mnohé z nich lze vyprázdnit podobně jako stomické sáčky, což minimalizuje nutnost častých převazů.

Zdroj:
http://www.wounds-uk.com/…nt_11794.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…