Diabetes postihuje kůži mnoha různými způsoby na úrovni mikrocirkulace a činí ji náchylnější ke vzniku ran a ulcerací. Tyto změny nemají vliv pouze na hojení, ale vedou ke vzniku jizevnaté tkáně, která není tak silná, jako byla kůže před zraněním. Existuje jen málo důkazů o tom, jak optimálně pečovat o kůži diabetiků.

Z dostupných důkazů však vyplývá, že zhojení diabetických vředů by nemělo být považováno za konečný výsledek péče o pacienta s chronickou ránou, ale spíše začátek procesu, jehož cílem je udržení dobrého stavu kůže u pacientů s diabetem.

Změny na kůži způsobené diabetem

Častou komplikací diabetu je autonomní neuropatie vedoucí ke vzniku suché kůže, ztrátě pocení a následnému rozvoji trhlin a prasklin na kůži, které narušují kožní bariéru a umožňují vstup mikroorganismům. Diabetici mají také snížený přívod kyslíku do tkání, který je zvýrazněn v přítomnosti neuropatie.

Nejčastější kožní komplikací u diabetických pacientů je kožní infekce (hlavně plísňové), dále xerózy (suchá kůže) a zánětlivá kožní onemocnění, jako je psoriáza. Tyto potíže jsou častější u diabetiků s nefropatií, nejvyšší riziko pak mají pacienti s HbA1c > 8 %.
Hyperglykémie poškozuje buňky cévního endotelu, což má za následek snížení průtoku krve do tkání.

Při působení vnějšího tlaku na zdravou kůži se postižené tkáně mohou stát hypoxickými; jakmile se tlak uvolní, nastává reaktivní hyperemie (zvýšení průtoku krve) a opětovné okysličení tkání. Vaskulární endoteliální dysfunkce může snížit tuto odpověď. Bylo také prokázáno, že v pozici ve stoje dochází u lidí s diabetem (dokonce i u těch s hmotností v normálu) ke kapilární okluzi v kůži. Tato okluze může být spolu se sníženou postokluzivní hyperémií či její absencí důvodem toho, že nohy diabetika jsou náchylné ke vzniku defektů kůže.

Péče o kůži před a po ulceraci

Emolienty – pravidelná hydratace suché kůže se doporučuje jako součást rutinní péče o nohy pro udržení zdravé kůže a snížení pravděpodobnosti jejího poškození a vzniku ulcerací. Emolienty je vhodné aplikovat dvakrát denně, jedna z aplikací by měla být provedena večer před ulehnutím do postele.

Silikony – zdá se, že silikonový gel je účinný pro zlepšení stavu zjizvené tkáně po zhojení diabetického vředu. Výsledky některých studií ukazují, že silikonový gel může působit jako ochrana nově zhojené kůže v časných fázích procesu jejího zrání.

Zdroj:
http://www.diabeticfootjournal.co.uk/…r-ulceration

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…