2 minuty
Nová lokální terapie chrání kůži před negativními účinky záření Hartmann

Výzkumný tým z Pittsburghské univerzity prokázal, že nově vyvinutá lokální terapie aplikovaná před nebo po ozáření zabraňuje poškození kůže. Experimenty byly prováděny na zvířecím modelu a modelu lidské kůže.

Hlavní příčinou poškození kůže radiací je oxidativní stres

Kůže je největším lidským orgánem a chrání tělo před fyzikálními a chemickými vlivy okolí. Poškození kůže vyvolané zářením představuje jak stárnutí kůže v důsledku slunečního záření tzv. fotoageing, karcinogenezi v důsledku expozice ultrafialovým zářením, radiační dermatitidu, tedy poškození kůže způsobené radioterapií, či akutní radiační syndrom, často fatální důsledek expozice silným zářením z jaderných havárií. Hlavním mechanismem poškození kůže, který je ve všech uvedených případech společný, je oxidativní stres vyvolaný zářením.

Zacílení na mitochondriální apoptózu

Ve snaze zabránit nebo zmírnit radiační poškození byly vyvíjeny antioxidanty schopné eliminovat reaktivní formy kyslíku (ROS). Zvláště citlivé na oxidativní stres jsou mitochondrie a mitochondriální apoptózy hrají důležitou roli v oblasti poškození tkání indukovaného zářením. Zacílení na uvedené mechanismy v mitochondriích by mohlo zabránit kumulaci reaktivních forem kyslíku, následně omezit oxidační poškození a zachovat mitochondriální funkce.

Jak u myší, tak u lidské kůže bylo prokázáno, že lokální aplikace antioxidantu zacíleného na mitochondrie zabraňuje nebo zmírňuje poškození kůže vyvolané radiací. Tento pozitivní efekt je spojen se sníženou apoptózou, uchováním antioxidační kapacity kůže a snížením ireverzibilní oxidace DNA a proteinů spojené s oxidačním stresem.

Nová lokální terapie snižuje poškození kůže radioterapií

V průběhu radioterapie se u pacientů mohou vyvinout dráždivé a bolestivé popáleniny kůže, které mohou vést k nebezpečným infekcím a snížené kvalitě života. Někdy mohou být dokonce natolik závažné, že pacienti musí ukončit léčebný režim. Výsledky zmíněné studie ukazují, že zkoumaný lokální přípravek zabraňuje takovému poškození kůže.

Nově vyvinutá látka je zacílena právě na tvorbu volných radikálů v mitochondriích buňky, čímž působí jako prevence zánětu a buněčné smrti. Mohla by tak přinést nové možnosti léčby a prevence radiační dermatitidy a zkvalitnění života pro pacienty podstupující radiační terapii.

Zdroje
[1] https://www.upmc.com/media/news/topical-treatment-for-radiation-skin-damage
[2] https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(16)32536-2/abstract
1
Poškození kůže zářením
Radioterapie