2 minuty
Možná příčina zánětu u diabetiků Hartmann

Chronický zánět je jedním z hlavních důvodů zvýšeného rizika kardiovaskulárních příhod, renální dysfunkce a dalších souvisejících komplikací diabetu. Překvapivý objev vědců z Lékařské fakulty Washingtonovy Univerzity v St. Louis umožnil identifikovat možný spouštěč chronického zánětu u diabetiků. Studie byla zveřejněna v odborném časopise Nature.

Blokování syntézy mastných kyselin zabránilo rozvoji diabetu

Příliš mnoho tuku ve stravě podporuje inzulínovou rezistenci prostřednictvím chronického zánětu. Vědci pracovali s modely geneticky upravených myší, které nedokázaly produkovat enzym pro syntézu mastných kyselin v makrofázích. Zjistili, že když je některým buňkám imunitního systému znemožněno produkovat tuk, nedochází u nich k rozvoji diabetu ani zánětu, a to i když konzumují stravu s vysokým obsahem tuku.

Makrofágy neschopné syntetizovat tuk nepřispívají ke vzniku zánětu

Myši však tímto způsobem byly chráněny před diabetem indukovaným stravou. Nerozvinula se u nich inzulinová rezistence ani diabetes, které by za normálních okolností byly vyvolané stravou s vysokým obsahem tuku. Pomocí série experimentů se zvířaty a v buněčných kulturách vědci zjistili, že v případě, kdy makrofágy nedokážou syntetizovat tuk uvnitř buňky, vnější membrány těchto buněk nejsou schopny reagovat na tuk z vnější strany buňky. To brání buňkám, aby přispívali k rozvoji zánětu.

Lipidy v buněčné membráně jsou klíčové pro další vývoj terapie

Inhibice syntázy mastných kyselin je v současnosti předmětem zkoumání nejen v léčbě diabetu, ale např. také rakoviny. Úplná eliminace zánětu však zcela neřeší prevenci diabetických komplikací, protože zánět je také životně důležitý pro likvidaci infekčních patogenů a hojení ran.

Přesto podle autorů studie mohou mít nové poznatky závažné klinické důsledky. Naznačují totiž, že změna obsahu lipidů v buněčné membráně může pomoci blokovat nádorové metastázy a komplikace diabetu.

Zdroje
[1] https://www.nature.com/articles/nature20117
[2] https://medicalxpress.com/news/2016-11-inflammation-diabetes.html
1