Dekubity vznikají zejména tehdy, pokud je pacient po delší období nucen ležet nebo sedět. Vyvíjí se stálý tlak na určitou část těla, a pokud nedochází k jeho redistribuci, může nastat ischémie a poškození tkání.

Proto je možné za klíčovou příčinu vzniku dekubitů považovat právě imobilitu. Zdravotnický personál obvykle řeší imobilitu pomocí intervencí, které vedou k minimalizaci tlaku. Ačkoli jsou tato opatření důležitá a nezbytná, je třeba učinit další krok – zajistit pohyb pacienta, a to v maximální možné míře a podle jeho možností.

Jak podpořit mobilitu pacienta?

  • Mějte trpělivost – umožněte pacientům, aby činnosti, které zvládnou, prováděli sami, i když to trvá delší dobu. Dokonce i ten nejjednodušší úkon, jako je např. čištění zubů, znamená pro pacienta potřebný pohyb.
  • Sledujte používání invalidního vozíku – povzbuzujte pacienty, kteří mohou chodit, aby používali invalidní vozík pouze v nutných případech. Ti, kteří se mohou pohybovat pouze na vozíku, by měli co nejvíce používat ruční pohon.
  • Uzpůsobte okolní prostředí pro pohyb – bezpečný pohyb zajistí mobilním pacientům volné chodby, madla, odpovídající osvětlení, neklouzavá rovná podlaha atd.
  • Použijte pomůcky pro podporu mobility – madla u postele usnadňují pohyb na lůžku, bezpečný přesun a vstávání. Výška lůžka by měla být taková, aby se nohy pacienta sedícího na okraji postele dotýkaly podlahy, přičemž úhel a ohybu v koleni je jen mírně vyšší než 90 stupňů. K základním pomůckám patří také vhodná chodítka a berle, madla v koupelně atd.
  • Pacient by měl být během dne aktivní – naplánujte program aktivit na celý den. Spánek během dne by měl být omen na dobu maximálně 20 až 30 minut.
  • Umožněte pacientovi adekvátní spánek v noci – během noci omezte hlučnost a používejte inkontinenční pomůcky a odlehčete paty pacienta, aby se zabránilo dekubitům, které mohou narušovat spánek.
  • Pacient by měl mít vždy vhodnou obuv – ujistěte se, že ponožky a boty správně sedí. Ponožky by neměly být příliš těsné nebo příliš volné, mohly by způsobit tření a následné poranění kůže. Podrážky bot by neměly být kluzké.

Zdroj:
https://woundcareadvisor.com/…rs-vol4-no4/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…