Tyto faktory jsou dány stavem pacienta a kromě obecných faktorů, jako je věk, mobilita, obezita a podobně, sem řadíme především tato základní a přidružená onemocnění: