Tyto faktory jsou dány stavem pacienta a kromě obecných faktorů, jako je věk, mobilita, obezita a podobně, sem řadíme především tato základní a přidružená onemocnění:

Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění, při kterém dochází k nedostatečnému zásobení dolních končetin.
Cévní systém a krev zabezpečuje výživu tkání. Je-li zásobení tkáně kyslíkem v místě léze sníženo, je narušen proces hydroxylace během syntézy kolagenu, a tím zpomalen proces hojení.
Lymfatický otok kterékoli části měkkých tkání těla, nejčastěji se ovšem vyskytuje na končetinách.
Malnutrice jsou stavy, které výrazně ovlivňují regenerační schopnost organismu.
​​​​​​​Diabetes mellitus neboli cukrovka je nemoc projevující se především zvýšením hladiny cukru v krvi.
​​​​​​​Ateroskleróza je poškozování stěn cév, které je způsobeno zejména postupným ukládáním tuku.
Chronická žilní choroba je stav, při kterém je oslaben návrat žilní krve z dolních končetin k srdci.
Neuropatie je obecným označením pro nezánětlivá onemocnění nervů.
Zánětlivá onemocnění cév.
Při trombóze dochází ke vzniku trombu v hlubokých žilách, nejčastěji dolních končetin.