Lymfedém je lymfatický otok kterékoli části měkkých tkání těla, nejčastěji se ovšem vyskytuje na končetinách. Jedná se o poruchu drenážní funkce lymfatických cév, kdy v postižené oblasti dochází k hromadění tekutiny v mezibuněčném prostoru. Ta při delším trvání lymfostázy vyvolává chronický zánět a přestavbu normální tkáně ve vazivo.

Primární a sekundární lymfatické otoky

Primární, vrozený lymfedém bývá způsoben nedostatečným vývojem lymfatického systému (hypoplazií či aplazií mízních cév a mízních uzlin). Sekundární, získaný lymfedém vzniká obvykle druhotným poškozením lymfatického systému po operacích či ozařování nebo je přímo projevem maligního procesu.

Rozlišujeme 4 stádia lymfedému

  • První, skryté stadium je bez známek otoku
  • Druhé, přechodné stadium je reverzibilní, otok se objevuje na přechodnou dobu (po fyzické zátěži) a znovu mizí
  • Třetí, chronické stadium již představuje stále přítomný edém
  • Čtvrté stadium, elefantiáza, kdy vzniká stálý rozměrný otok s vazivovou přestavbou kůže a podkoží

Není-li lymfedém včas léčen, dochází k postupné fibrotizaci podkoží. Na takto poškozeném terénu pak může ve vzácných případech dojít k rozvoji vředu – ulcus cruris lymphaticum. Tyto ulcerace bývají většinou v oblasti bérce.

Základem léčby je vždy komplexní dekongestivní terapie (bandáže a kompresivní systémy, manuální lymfodrenáže a přístrojová presoterapie), doplněná cvičením a důslednou péčí o kůži. Důležitá je i důkladná prevence infekce podkoží.