Při trombóze dochází ke vzniku trombu v hlubokých žilách, nejčastěji dolních končetin. Možnou závažnou komplikací je utržení trombu a embolizace do plic. Nedostatečně léčená žilní trombóza vede ke vzniku chronické žilní insuficience (žilní nedostatečnosti) a posttrombotického syndromu. Jsou-li zánětem postiženy povrchové žíly, které probíhají těsně pod kůží, hovoříme o tromboflebi­tidě.

Trombóza a kompresivní terapie

Ke zmírnění následků žilní trombózy a rychlejšímu zprůchodnění trombotizovaného úseku je vhodná kompresivní terapie (obinadla nebo kompresivní elastické punčochy ve III. kompresivní třídě), která je i základem léčby posttrombotického syndromu. Vhodná je také úprava životosprávy a pracovních aktivit pacienta.