Ateroskleróza je poškozování stěn cév, které je způsobeno zejména postupným ukládáním tuku v této lokalizaci. Proces začíná v raném dětství a pokračuje během celého života.

Poškozené cévy zhoršují průtok krve

Poškození cévní stěny může vést k jejímu postupnému zužování nebo náhlému uzavření. Následkem je pak zhoršení průtoku krve do cílových orgánů, které jsou poté ohroženy nedostatkem kyslíku – ischemií. Velmi vážnou komplikací aterosklerózy je situace, kdy v místě aterosklerotického postižení cévní stěny dojde k jejímu náhlému prasknutí.

Toto poškození vede k vytvoření krevní sraženiny neboli trombu, která najednou cévu úplně uzavře, tím se zamezí průtoku krve do postiženého orgánu a dochází k velmi závažnému poškození daného orgánu nedostatkem kyslíku – ischémie či* infarkt*. Klinickým vyjádřením těchto stavů jsou např. ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody a ischemická choroba dolních končetin.

Rizikové faktory ovlivňující vznik a urychlení aterosklerózy

K rizikovým faktorům aterosklerózy patří vyšší věk, mužské pohlaví (ženy jsou chráněny až do přechodu svými hormony) a genetické předpoklady. Akceleraci (urychlení) aterosklerózy dále způsobuje celá řada rizikových faktorů:

Arteriální hypertenze je vysoký tlak krve v tepnách

Za hypertenzi jsou považovány hodnoty krevního tlaku 140 a více mmHg (systola)/90 a více mmHg (diastola). U pacientů s onemocněním ledvin nebo cukrovkou by měly být cílové hodnoty léčby do 130/80 mmHg.

Rizikovými faktory pro vznik hypertenze jsou obezita, vysoký věk, nevhodný životní styl, ale i dědičné předpoklady. Příčinou však mohou být také např. onemocnění ledvin, žláz s vnitřní sekrecí nebo oběhové soustavy. Neléčený vysoký krevní tlak je rizikovým faktorem pro vývoj dalších onemocnění.