Cévní systém a krev zabezpečuje výživu tkání. Je-li zásobení tkáně kyslíkem v místě léze sníženo, je narušen proces hydroxylace během syntézy kolagenu, a tím zpomalen proces hojení.

Hypoperfuze je nedostatečné prokrvení tkáně

Hypoperfuze může být zapříčiněna vazokonstrikcí (zúžením cév), hypotenzí (šokem), uzávěrem arterie (při arterioskleróze nebo trombem) nebo následkem posttrombotického syndromu. Hypoperfuze vede k hypoxii, nedostatku výživových látek a imunitních činitelů v ráně, a velmi negativně tak ovlivňuje hojení.

Hemofolie je porucha srážlivosti krve

Další komplikací v léčbě ran jsou poruchy srážlivosti krve (např. hemofilie). Tyto stavy jsou indikací ke zvýšené opatrnosti při péči o ránu a pečlivému výběru debridementu (je např. nutno zohlednit krvácivost při chirurgickém debridementu, riziko krvácení při použití podtlakové terapie atd.). Je proto vhodné použít jiné metody debridementu, například autolytický debridement.

Další komplikace v léčbě ran

Kromě nedostatečného prokrvení může být příčinou hypoxie také nedostatek kyslíku přiváděného krví, například při anémii. Anémie (chudokrevnost) je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace erytrocytů (červených krvinek) a hemoglobinu (krevního barviva). Jedním z příznaků anémie mohou být právě opakované infekce a špatné hojení ran.