Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění, při kterém dochází k nedostatečnému zásobení dolních končetin – k makro- nebo mikroangiopatii, tedy k poškození velkých či drobných cév. Protože přívod kyslíku a živin neodpovídá požadavkům tkáně, nemohou v ní správně probíhat ani reparační procesy během hojení.

Rozlišujeme 4 stadia ischemické choroby

  • První stadium – cévy jsou jen mírně zúžené, stačí proto ještě dostatečně zásobovat končetiny krví. Negativně reagují jen na kolísání teplot. Nemocní nemusí pociťovat žádné potíže, nejčastějšími příznaky jsou však zejména pocity studených nohou.
  • Ve druhém stadiu je hlavním příznakem tzv. klaudikace (bolesti a píchání v lýtku či stehnu, které zesilují při zátěži, např. při chůzi, a polevují v klidu). Vzdálenost, kterou je pacient schopen ujít do pocítění prvních bolestí, se přitom s postupujícím onemocněním stále zkracuje.
  • Ve třetím stadiu již bolesti neprovázejí jen námahu či pohyb, ale objevují se i v klidu, často v noci ve spánku.
  • 4. stadium již představuje kritické omezení přítoku krve. Reparační schopnosti postižených tkání jsou zcela narušeny a nehojící se rány tak mohou vzniknout i následkem sebemenšího poranění. Následkem může být vznik arteriálních vředů, v nejvážnějších případech i odumření tkáně a vznik gangrény. Ta pak začíná od prstů a postupně zasahuje celou nohu.