Diabetes mellitus neboli cukrovka je nemoc projevující se především zvýšením hladiny cukru v krvi a sklonem ke specifickým orgánovým komplikacím jako jsou postižení očí, ledvin a nervů či urychlený rozvoj aterosklerózy. Její příčinou může být jak nedostatek inzulínu, tak nedostatečný účinek inzulínu v cílových tkáních i při jeho normální hladině v krvi.
Podle toho se diabetes dělí na:

  • diabetes 1. typu, který je závislý na zevním přívodu inzulínu
  • diabetes 2. typu, který je na zevním přívodu inzulínu často nezávislý.

Komplikace diabetu dělíme na akutní a chronické

Mezi akutní komplikace patří hyperglykémie – vysoká hladina cukru v krvi, a hypoglykémie – nízká hladina cukru v krvi. Dlouhodobě špatná kompenzace diabetu, zejména hyperglykémie, vede k rozvoji chronických komplikací diabetu. Tyto komplikace jsou způsobeny poškozením cévní stěny jak malých cév (mikroangiopatie), tak i velkých cév (makroangiopatie).

Typické komplikace pro diabetes mellitus

Mezi komplikace typické pro cukrovku patří postižení očí (diabetická retinopatie), ledvin (diabetická nefropatie) a nervů (diabetická neuropatie), které vznikají na podkladě mikroangiopatie. Postižení velkých cév (diabetická makroangiopatie) je v podstatě podobné procesu aterosklerózy, která je však u pacientů s diabetem urychlena (častější výskyt ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod, ischemické choroby dolních končetin).

Aterosklerotické změny jsou ve srovnání s osobami bez diabetu častější a rozsáhlejší. Kombinace diabetické neuropatie a ischemické choroby dolních končetin může vést ke vzniku syndromu diabetické nohy.