Zdárný proces hojení může ovlivnit mnoho vnějších i vnitřních faktorů. Ovlivněna může být například syntéza kolagenu (při malnutrici, infekci, diabetu, hypoxii atd.), intenzita zánětlivé reakce (autoimunitní onemocnění, imunodeficience) či prostředí pro hojení (hyperglykemie u diabetu, acidóza u hypoxie, vlhkost atd.).
Tyto vlivy mohou působit buď lokálně v místě rány, nebo jsou dány celkovým stavem pacienta.