Malnutrice (hypoalbuminemie, kachexie, hypovitaminózy a malignity) jsou stavy, které výrazně ovlivňují regenerační schopnost organismu, tedy i proces hojení tkání, který je náročný na energii a dostatek živin. Projevují se snížením tělesné hmotnosti, ztrátou tukových rezerv a sníženou hladinou bílkovin v krvi, které často fungují jako přenašeče (albumin, transferin atd.).

Malnutrice může ovlivnit srážlivost krve či vznik infekce

Nedostatkem živin a především vitaminů C, B, A a K dochází k porušení syntézy kolagenu, narušení energetického metabolismu buněk a snížení funkce fagocytů, snížení dostupnosti železa a rozvoji anémie. Dochází také k poruchám srážlivosti krve, k imunosupresi a tím ke zvýšené náchylnosti k infekcím.

Nedostatek živin zpomaluje nebo narušuje hojení ran

Nedostatečně pokryté zvýšené nároky na přísun energie a živin u některých onemocnění (těžké infekce a horečky, malignity atd.) vedou tělo do katabolické fáze metabolismu. Jde o stav, kdy odbourávání živin, energetických zdrojů a látek tělu vlastních převládá nad syntetickými procesy. To je příčinou zpomalení či zastavení reparačních procesů ve tkáních.
Výsledkem nekvalitní výživy pacienta je tedy zpomalení nebo narušení fyziologického procesu hojení.