3 minuty

ePoukaz

Od 1. 5. 2022 spustil SÚKL Centrální úložiště elektronických poukazů. Jedná se o stejný systém jako u eReceptu, tudíž není potřeba zřizovat do úložiště další přístup. V případě předepisování ePoukazu sestrami je však nutné zřídit nový přístup do centrálního úložiště za pomoci kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis (lze provést na www.pristupy.sukl.cz ). Výdejny ZP potřebují buď nový systém, nebo mohou využívat vstupu přes webové rozhraní. ePoukaz je dobrovolný a je rovnocennou variantou s papírovým poukazem. Neurčí-li předepisující jinak, platnost ePoukazu je jeden měsíc. Proces není zatím zcela dokončen, např. schvalování revizním lékařem bude teprve zapracováno. Pokud je tedy potřeba souhlasu revizního lékaře nebo není jisté, že okolní výdejny s ePoukazem pracují, je zatím výhodnější používat běžný papírový poukaz.

 

Preskripce ZP sestrami

Nově mohou předepisovat na zdravotní pojišťovnu určité typy ZP i zdravotní sestry. To se týká dvou odborností: sestra v lékařských oborech (pracující v příslušné ordinaci) a sestra v domácí péči (SDP) na poukaz domácí péče v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v doporučení domácí péče. Vzhledem k této nové možnosti byla upravena metodika VZP i datové rozhraní poukazu. Nicméně je potřeba bedlivě sledovat, které položky smí sestra předepisovat. 

 

Úhrady vlhkého hojení 

V zásadách předepisování vlhkého krytí je prvních šest měsíců volných, kdy neprobíhá schvalování revizním lékařem, nicméně ten musí být o zahájení léčby vždy informován. Poukaz je pacientovi vydán ihned po jeho vystavení, přičemž lhůta šesti měsíců pro volnou léčbu se rozbíhá pro každý defekt samostatně. Při převzetí rozléčeného pacienta je vždy potřeba informovat revizního lékaře i zdravotní pojišťovnu (lhůta 6 měsíců jde za pacientem) a také je nutné věnovat pozornost preskripci tzv. „na hraně“ šesti měsíců. V rámci konce šestiměsíční lhůty „volné preskripce“ je rozhodující moment, kdy si pacient poukaz vyzvedne, ne kdy je vystaven. Dobře vedená zdravotnická dokumentace s dobrým popisem léčeného defektu, jeho rozměrů a ideálně fotografiemi, je zárukou úspěšného jednání s revizním lékařem. „Čím dražší materiály používáte, tím více se vyplatí mít dobře vedenou dokumentaci,“ dodává Mgr. Zahálka s tím, že používání vlhkého krytí v odůvodněných terapiích se není třeba, ani pokud jde o úhrady, obávat.

 

Regulace reklamy v lékařské praxi

Definice regulace reklamy u ZP je převzata z léčiv, a není tedy pro tuto oblast nejvhodnější. Připravovaná novela zákona již zohledňuje jako odborníka i další pracovníky v rámci zdravotnického zařízení (nelékařští zdravotničtí pracovníci, medicínští inženýři apod.). „Jako na odborníka na vás může cílit reklama, mohou přicházet srovnávací studie a může se k vám dostat víc informací. Zároveň vzhledem k možnosti ovlivnění preskripce jsou některé věci zakázány. Lze přijímat jen dary nepatrné hodnoty související s činností (podle SÚKL do 1 500 Kč/rok). Sponzorovaná setkání smějí probíhat v přiměřeném rozsahu a vzorky, které je dobré mít označeny, je možné přijímat jen v množství potřebném pro řádné vyzkoušení, přičemž toto množství není určeno. Možná je i reklama v ordinaci/čekárně. Její obsah je podle novely zákona již odpovědností firmy,“ shrnul Mgr. Zahálka

1