Podtlaková terapie pomocí systému Vivano je neinvazivní procedura, která podporuje a urychluje hojení ran.

Speciální přístroje vytvoří na místě rány subatmosférický podtlak aplikovaný prostřednictvím moderního ultratenkého portu VivanoTec. Ten způsobuje dekompresi pěnového obvazu. Jednorázová krytí z polyuretanové pěny VivanoMed pomáhají stimulovat tvorbu granulace.

Klinické přednosti podtlakové terapie:

1. Poskytuje uzavřené prostředí
Uzavřené prostředí vlhkého hojení ran stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci.

2. Zmenšuje objem rány
Léčba negativním tlakem stahuje okraje rány, a zmenšuje tak její objem.

3. Odvádí exsudát
Pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení rány.

4. Pomáhá odvádět tkáňový mok
Odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukci otoků a tím pomáhá zlepšit prokrvování rány.

5. Podporuje granulaci
Řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému stahování rány. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk).

Technologie VivanoTec

Přístroj VivanoTec s moderním ultratenkým portem umožňuje kontrolovaný, kontinuální a bezpečný průběh podtlakové terapie díky:

  • bezpečnostnímu signálu při ucpání hadičky nebo snížení tlaku
  • preciznímu nastavení a monitorování požadovaného podtlaku v ráně
  • perfektnímu přilnutí tenké silikonové vrstvy k jakékoliv části těla
  • možnosti inteligentního módu citlivé regulace tlaku

Port obsahuje senzory tlaku přímo v ráně, které zajišťují stálou a bezpečnou terapii. V případě ucpání hadičky (a snížení tlaku) se spustí bezpečnostní signál pro maximální bezpečnost pacienta. VivanoTec lze použít při stacionární i mobilní terapii, neboť udržuje stálý podtlak v ráně bez ohledu na pohyb či polohu ošetřovaného.

Indikace

Urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát (proleženiny stupně 2–4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikovaně se hojící chirurgické rány, transplantace kožních laloků a tkání, popáleniny a kožní transplantace)

Kontraindikace

Kontraindikace pro pacienty s malignitou v ráně, neléčenou osteomyelitidou, střevními a nevyšetřenými píštěly nebo nekrotickou tkání se strupem. Krytí VivanoMed nesmí být přikládáno na obnažené krevní cévy nebo orgány.

Zvláštní opatření

Při aktivním krvácení, těžkých hemostázách nebo u pacientů s antikoagulační léčbou je třeba dbát bezpečnostních opatření. Postupujte podle oddílu Univerzální zvláštní opatření. Pokud je krytí VivanoMed umístěno v blízkosti krevních cév nebo orgánů, je třeba zajistit jejich přiměřenou ochranu obvazem nebo jinou bariérou.

Zvláštní péči je třeba věnovat oslabeným, ozářeným nebo sešitým krevním cévám a orgánům. Úlomky kostí či ostré hrany mohou proniknout bariérami, cévami nebo orgány. Rány se střevní píštělí vyžadují pro optimalizaci léčení pomocí podtlakové terapie speciální ochranná opatření.