Klasická (tradiční) terapie ran využívá většinou gázových krytí, která nemají vlastní terapeutický účinek.

Jako primární krytí se tyto výrobky používají u drobných akutních ran, u kterých lze očekávat rychlý a bezproblémový proces hojení. Lze je použít také jako sekundární krytí či fixaci vhodného krytí primárního.