Vlhká terapeutická krytí udržují v ráně optimálně vlhké prostředí. Díky tomu podporují granulaci a epitelizaci rány, udržují konstantní teplotu, odvádějí exsudát a netraumatizují ránu při převazech. 

Většina produktů chrání ránu před sekundární infekcí, eliminuje riziko macerace, zlepšuje stav spodiny rány. Vlhké krytí snižuje ekonomické náklady na léčbu chronických a nehojících se ran.