VivanoMed® Foam set

Kompletní sterilní sety pro podtlakovou terapii

Souprava Vivano®Med Foam obsahuje sterilní balení kompletního krytí pro podtlakovou terapii, které je připraveno pro okamžité použití.

Ultratenký silikonový port Vivano®Tec díky vrstvě Hydrofilmu dokonale přilne na jakoukoliv část těla, zajistí tak efektivní terapii se zvýšeným pohodlím pro pacienta.

Pěnové krytí Vivano®Med Foam stimuluje opětovnou tvorbu buněk a napomáhá procesu granulace. Pěnové krytí výrazně napomáhá urychlení procesu hojení rány. Flexibilní materiál lze upravit přesně podle tvaru rány.

K dispozici jsou 2 typy pěnové krytí Vivano®Med:

a) Vivano®Med Černá pěna s hydrofobními vlastnostmi

 • Hydrofobní neboli voděodolná pěna
 • Hydrofobní vlastnosti brání přilepení k ráně
 • Struktura otevřených pórů pro optimální přenos podtlaku

b) Vivano®Med Bílá pěna s hydrofilními vlastnostmi

 • Hydrofilní neboli tekutiny absorbující pěna
 • Je vhodná pro podminované a hluboké rány
 • Snižuje prorůstání granulační tkáně
 • Podporuje dobré přijetí transplantátu při transplantaci kožního štěpu a štěpu z chlopně
 • Jednoduše se přizpůsobí nepravidelným okrajům rány
 • Jemně pórovitá struktura chrání citlivé struktury tkáně
 • Zachovává optimální vlhkost v ráně
 • Je vysoce odolná proti roztržení
 •  

Vivano®Tec Y-Connector

 • Slouží na spojení dvou portových systémů VivanoTec s podtlakovou jednotkou VivanoTec u pacienta.

Všechny fotografie (6)

Hlavní výhody

souprava je připravena k okamžitému použití v jednom sterilním setu
pěna Vivano®Med podporuje a urychluje proces hojení ran
obsahuje Hydrofilm pro dokonalé utěsnění a antiseptické uzavření rány
inovovaný ultratenký port Vivano®Tec přilne na kteroukoliv část těla
maximální pohodlí pro ošetřující personál a pacienta

Detailní informace

Sada pěnového krytí VivanoMed Foam je určena k použití pouze v kombinaci se systémem VivanoSystem NPWT pro podtlakovou léčbu. Sada VivanoMed Foam může být používána v nemocnicích, v ambulancích a rovněž v prostředí domácí péče. Sada pěnového krytí, při podtlakové terapii přenáší podtlak na spodinu rány a odvádí z rány exsudát.

Veškeré jednorázové součásti sady pěnového krytí VivanoMed Foam jsou určené pouze k jednorázovému použití.
Používejte pouze krytí, které jste právě vyjmuli ze sterilního obalu.

Součásti sady pěnového krytí VivanoMed Foam vždy aplikujte v tomto pořadí:

Aplikace portu VivanoTec Port 1

1. Před prvním přiložením a při každé výměně krytí 

Rána musí být důkladně vyčištěna a připravena dle pokynů lékaře.

2. Pěnové krytí VivanoMed Foam sestřihněte sterilními nůžkami

nebo seřízněte skalpelem tak, aby velikostí a tvarem odpovídalo ošetřované ráně.

Stejně postupujte i tehdy, používáte-li předem perforovanou pěnu. Jako vodítko při stanoveni velikosti a tvaru lze použit perforaci.

Aby se části pěny nedostaly do rány, nestřihejte pěnu v její blízkosti.

Aplikace portu VivanoTec Port 2

3. Vložte pěnu do rány

V případě potřeby můžete vrstvit více kusů pěny na sebe. 

Zkontrolujte, že se během vkládání pěny do rány neuvolnily drobné kousky pěny a nekontaminovaly ránu. Vždy si veďte záznamy o počtu pěnových krytí použitých u každé rány.

Aplikace portu VivanoTec Port 3

4. Příprava Hydrofilmu

Aby byla rána s pěnovým krytím VivanoMed Foam utěsněná, transparentní krytí Hydrofilm musí zakrývat alespoň 5 cm neporušené kůže okolo rány. Pokud to bude nutné, můžete transparentní krytí přistřihnout na potřebný rozměr.

Ověřte, že jste z transparentního krytí sejmuli všechny ochranné vrstvy, které by při ponechání na místě mohly snižovat prodyšnost transparentního krytí.

Před přiložením transparentního krytí nedezinfikujte kůži zvlhčujícím / lipidy přenášejícím roztokem, neboť by to mohlo snížit přilnavost krytí ke kůži.

5. Aplikace Hydrofilmu

Transparentní krytí přiložte podle natištěných pokynů a vymodelujte ho tak, abyste dosáhli neprodyšného uzavření. 

Během aplikace transparentní krytí nijak nenapínejte, neboť by mohlo dojít k vzniku kožních puchýřů a/nebo natržení kůže v přilehajících oblastech.
 

Aplikace portu VivanoTec Port 4

6. Jak připravit otvor pro zavedení portu

Ve středu transparentního krytí si zvolte bod, kudy se bude zavádět port VivanoTec, a vystřihněte otvor o průměru přibližně 2x4 cm.

Dávejte přitom pozor, abyste neprostřihli pěnový materiál. 

Aplikace portu VivanoTec Port 5

7. Umístěte VivanoTec Port

Port VivanoTec aplikujte tak, aby se střed portu nacházel přesně nad připraveným otvorem v transparentním krytí. 

Dbejte, aby otvory portu byly přesně zarovnané s připraveným otvorem v transparentním krytí, a mohla tak být zaručena optimální funkčnost systému.
 

Aplikace portu VivanoTec Port 6

8. Odtoková hadička

Odtokovou hadičku propojte s hadičkou vedoucí do sběrné nádoby systému Vivano a zahajte léčbu podle uživatelské příručky. 

Nesprávné připojení nádoby k systému Vivano může mít negativní dopad na sílu podtlaku, což může následně prodloužit celkovou dobu hojení rány.

Zkontrolujte, zda se při aplikaci podtlaku krytí rány propadne.

Monitorování

Frekvenci monitorování upravte dle celkového zdravotního stavu pacienta a stavu ošetřované rány, které vyhodnotí ošetřující lékař. Poté je při ošetření rány podtlakem pomocí soupravy VivanoMed Foam nutné pravidelně kontrolovat, zda jmenovitý tok/objem exsudátu odpovídá skutečnému průtoku/objemu. Navíc je třeba pozorně sledovat zdravotní stav pacienta a stav rány. Stav rány je třeba podrobně sledovat pravidelnou kontrolou krytí rány, zda v krytí nejsou přítomny známky průsaku a zda okraje rány a exsudát nevykazují známky infekce.

Pokud se objeví známky infekce, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře.

Výměna krytí

Krytí vyměňujte v pravidelných časových intervalech, které jsou většinou mezi 48 až 72 hodinami. U infikovaných ran se musí krytí vyměňovat každých 12 až 24 hodin (i častěji, pokud je to potřeba).

Ošetřující lékař má výsadní právo rozhodovat o frekvenci monitorování rány a výměny krytí u konkrétního pacienta. Jeho rozhodnutí se bude zakládat na lékařském posouzení rány a celkového zdravotního stavu pacienta.

Výměnu krytí provádějte v tomto pořadí:

Před výměnou krytí se ujistěte, že případné krvácení bylo zastaveno.

 1. Při každé výměně krytí je nutné ránu důkladně vyčistit a připravit podle pokynů lékaře a podle platných hygienických norem.
 2. Ránu zkontrolujte a ujistěte se, že jste odstranili veškeré části krycí pěny VivanoMed Foam.
 3. Přiložte nové krytí


 

velikost S
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
set malé krytí, 1x pěna (10×7,5×3,3 cm), 1x port s hadičkou, 2x Hydrofilm 20×30 cm
bal. à 3 ks
409 728
1 bal.
0082420 M (kód ZP)
 
velikost M
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
set střední krytí, 1x pěna (18×12,5×3,3 cm), 1x port s hadičkou, 2x Hydrofilm 20×30 cm
bal. à 3 ks
409 725
1 bal.
0082421 M (kód ZP)
 
velikost L
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
set velké krytí, 1x pěna (26×15×3,3 cm), 1x port s hadičkou, 2x Hydrofilm 20×30 cm
bal. à 3 ks
409 722
1 bal.
0082422 M (kód ZP)
 
velikost XL
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
set krytí, 1× pěna (60×30×1,6 cm), 1× port s hadičkou, 6× Hydrofilm 20×30 cm
bal. à 3 ks
409 731
1 bal.
0169057 M (kód ZP)
 
Černá pěna - velikost L
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
26×15×3,2 cm, jednotlivě balená pěna
 
409 734
 
 
 
Černá pěna - velikost M
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
18×12,5×3,2 cm, jednotlivě balená pěna
 
409 736
 
 
 
Černá pěna - velikost S
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
10×7,5×3,2 cm, jednotlivě balená pěna
 
409 738
 
 
 
kruhové krytí
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
set kruhové krytí, 1×pěna (12,5×3,3 cm), 1 × port s hadičkou, 2× Hydrofilm 20×30 cm
bal. à 3 ks
409 740
1 bal.
0169058 M (kód ZP)
 
tenké krytí
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
set tenké krytí, 1× pěna (26×15×1,6 cm), 1× port s hadičkou, 2× Hydrofilm 20×30 cm
bal. à 3 ks
409 743
1 bal.
0169059 M (kód ZP)
 
břišní krytí
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
set abdominální krytí, 2× pěna (38×25×1,6 cm), 1x PE film 65 cm, 6× Hydrofilm
bal. à 1 ks
409 720
1 bal.
0169061 M (kód ZP)
 
Bílá pěna – velikost S
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
7,5×10 cm, 10 ks v balení, v krabici 4 balení
bal. à 10 ks
409 760
4 bal.
0171105 M (kód ZP)
 
Bílá pěna – velikost L
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
10×15 cm, 10 ks v balení, v krabici 6 balení
bal. à 10 ks
409 761
6 bal.
0171106 M (kód ZP)
 

M - označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

1x pěna (různá velikost pro daný set)
1x port s hadičkou
2x Hydrofilm 20×30 cm

 • Indikace
 • Jak produkt funguje

  Sada pěnového krytí VivanoMed Foam je určena k použití pouze v kombinaci se systémem VivanoSystem NPWT pro podtlakovou léčbu. Sada VivanoMed Foam může být používána v nemocnicích, v ambulancích a rovněž v prostředí domácí péče. Sada pěnového krytí, při podtlakové terapii přenáší podtlak na spodinu rány a odvádí z rány exsudát.

 • Způsob aplikace

  Veškeré jednorázové součásti sady pěnového krytí VivanoMed Foam jsou určené pouze k jednorázovému použití.
  Používejte pouze krytí, které jste právě vyjmuli ze sterilního obalu.

  Součásti sady pěnového krytí VivanoMed Foam vždy aplikujte v tomto pořadí:

  Aplikace portu VivanoTec Port 1

  1. Před prvním přiložením a při každé výměně krytí 

  Rána musí být důkladně vyčištěna a připravena dle pokynů lékaře.

  2. Pěnové krytí VivanoMed Foam sestřihněte sterilními nůžkami

  nebo seřízněte skalpelem tak, aby velikostí a tvarem odpovídalo ošetřované ráně.

  Stejně postupujte i tehdy, používáte-li předem perforovanou pěnu. Jako vodítko při stanoveni velikosti a tvaru lze použit perforaci.

  Aby se části pěny nedostaly do rány, nestřihejte pěnu v její blízkosti.

  Aplikace portu VivanoTec Port 2

  3. Vložte pěnu do rány

  V případě potřeby můžete vrstvit více kusů pěny na sebe. 

  Zkontrolujte, že se během vkládání pěny do rány neuvolnily drobné kousky pěny a nekontaminovaly ránu. Vždy si veďte záznamy o počtu pěnových krytí použitých u každé rány.

  Aplikace portu VivanoTec Port 3

  4. Příprava Hydrofilmu

  Aby byla rána s pěnovým krytím VivanoMed Foam utěsněná, transparentní krytí Hydrofilm musí zakrývat alespoň 5 cm neporušené kůže okolo rány. Pokud to bude nutné, můžete transparentní krytí přistřihnout na potřebný rozměr.

  Ověřte, že jste z transparentního krytí sejmuli všechny ochranné vrstvy, které by při ponechání na místě mohly snižovat prodyšnost transparentního krytí.

  Před přiložením transparentního krytí nedezinfikujte kůži zvlhčujícím / lipidy přenášejícím roztokem, neboť by to mohlo snížit přilnavost krytí ke kůži.

  5. Aplikace Hydrofilmu

  Transparentní krytí přiložte podle natištěných pokynů a vymodelujte ho tak, abyste dosáhli neprodyšného uzavření. 

  Během aplikace transparentní krytí nijak nenapínejte, neboť by mohlo dojít k vzniku kožních puchýřů a/nebo natržení kůže v přilehajících oblastech.
   

  Aplikace portu VivanoTec Port 4

  6. Jak připravit otvor pro zavedení portu

  Ve středu transparentního krytí si zvolte bod, kudy se bude zavádět port VivanoTec, a vystřihněte otvor o průměru přibližně 2x4 cm.

  Dávejte přitom pozor, abyste neprostřihli pěnový materiál. 

  Aplikace portu VivanoTec Port 5

  7. Umístěte VivanoTec Port

  Port VivanoTec aplikujte tak, aby se střed portu nacházel přesně nad připraveným otvorem v transparentním krytí. 

  Dbejte, aby otvory portu byly přesně zarovnané s připraveným otvorem v transparentním krytí, a mohla tak být zaručena optimální funkčnost systému.
   

  Aplikace portu VivanoTec Port 6

  8. Odtoková hadička

  Odtokovou hadičku propojte s hadičkou vedoucí do sběrné nádoby systému Vivano a zahajte léčbu podle uživatelské příručky. 

  Nesprávné připojení nádoby k systému Vivano může mít negativní dopad na sílu podtlaku, což může následně prodloužit celkovou dobu hojení rány.

  Zkontrolujte, zda se při aplikaci podtlaku krytí rány propadne.

  Monitorování

  Frekvenci monitorování upravte dle celkového zdravotního stavu pacienta a stavu ošetřované rány, které vyhodnotí ošetřující lékař. Poté je při ošetření rány podtlakem pomocí soupravy VivanoMed Foam nutné pravidelně kontrolovat, zda jmenovitý tok/objem exsudátu odpovídá skutečnému průtoku/objemu. Navíc je třeba pozorně sledovat zdravotní stav pacienta a stav rány. Stav rány je třeba podrobně sledovat pravidelnou kontrolou krytí rány, zda v krytí nejsou přítomny známky průsaku a zda okraje rány a exsudát nevykazují známky infekce.

  Pokud se objeví známky infekce, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře.

  Výměna krytí

  Krytí vyměňujte v pravidelných časových intervalech, které jsou většinou mezi 48 až 72 hodinami. U infikovaných ran se musí krytí vyměňovat každých 12 až 24 hodin (i častěji, pokud je to potřeba).

  Ošetřující lékař má výsadní právo rozhodovat o frekvenci monitorování rány a výměny krytí u konkrétního pacienta. Jeho rozhodnutí se bude zakládat na lékařském posouzení rány a celkového zdravotního stavu pacienta.

  Výměnu krytí provádějte v tomto pořadí:

  Před výměnou krytí se ujistěte, že případné krvácení bylo zastaveno.

  1. Při každé výměně krytí je nutné ránu důkladně vyčistit a připravit podle pokynů lékaře a podle platných hygienických norem.
  2. Ránu zkontrolujte a ujistěte se, že jste odstranili veškeré části krycí pěny VivanoMed Foam.
  3. Přiložte nové krytí


   

 • Balení
  velikost S
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  set malé krytí, 1x pěna (10×7,5×3,3 cm), 1x port s hadičkou, 2x Hydrofilm 20×30 cm
  bal. à 3 ks
  409 728
  1 bal.
  0082420 M (kód ZP)
   
  velikost M
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  set střední krytí, 1x pěna (18×12,5×3,3 cm), 1x port s hadičkou, 2x Hydrofilm 20×30 cm
  bal. à 3 ks
  409 725
  1 bal.
  0082421 M (kód ZP)
   
  velikost L
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  set velké krytí, 1x pěna (26×15×3,3 cm), 1x port s hadičkou, 2x Hydrofilm 20×30 cm
  bal. à 3 ks
  409 722
  1 bal.
  0082422 M (kód ZP)
   
  velikost XL
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  set krytí, 1× pěna (60×30×1,6 cm), 1× port s hadičkou, 6× Hydrofilm 20×30 cm
  bal. à 3 ks
  409 731
  1 bal.
  0169057 M (kód ZP)
   
  Černá pěna - velikost L
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  26×15×3,2 cm, jednotlivě balená pěna
   
  409 734
   
   
   
  Černá pěna - velikost M
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  18×12,5×3,2 cm, jednotlivě balená pěna
   
  409 736
   
   
   
  Černá pěna - velikost S
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  10×7,5×3,2 cm, jednotlivě balená pěna
   
  409 738
   
   
   
  kruhové krytí
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  set kruhové krytí, 1×pěna (12,5×3,3 cm), 1 × port s hadičkou, 2× Hydrofilm 20×30 cm
  bal. à 3 ks
  409 740
  1 bal.
  0169058 M (kód ZP)
   
  tenké krytí
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  set tenké krytí, 1× pěna (26×15×1,6 cm), 1× port s hadičkou, 2× Hydrofilm 20×30 cm
  bal. à 3 ks
  409 743
  1 bal.
  0169059 M (kód ZP)
   
  břišní krytí
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  set abdominální krytí, 2× pěna (38×25×1,6 cm), 1x PE film 65 cm, 6× Hydrofilm
  bal. à 1 ks
  409 720
  1 bal.
  0169061 M (kód ZP)
   
  Bílá pěna – velikost S
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  7,5×10 cm, 10 ks v balení, v krabici 4 balení
  bal. à 10 ks
  409 760
  4 bal.
  0171105 M (kód ZP)
   
  Bílá pěna – velikost L
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  10×15 cm, 10 ks v balení, v krabici 6 balení
  bal. à 10 ks
  409 761
  6 bal.
  0171106 M (kód ZP)
   

  M - označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

 • Složení

  1x pěna (různá velikost pro daný set)
  1x port s hadičkou
  2x Hydrofilm 20×30 cm

 • Často se ptáte