Vivano®Tec sběrná nádoba na exsudát

VivanoTec sběrná nádoba na exsudát je určena ke shromažďování a ukládání exsudátu během léčby pomocí podtlakové terapie ran (NPWT).

Sběrná nádoba na exsudát Vivano®Tec je součástí systému pro podtlakovou terapii Vivano®, který se používá na rány s poraněnou tkání na podporu hojení ran per secundam. Propojuje se portem k podtlakové jednotce Vivano®TecPro.

Všechny fotografie (3)

Hlavní výhody

Sterilní - určena k jednorázovému použití
Průhledný materiál - možnost vizuální kontroly množství a zbarvení exsudátu
Přesné spojení s portem; nedochází k netěsnostem
Spolehlivý odvod exsudátu, tělních tekutin a infekčního materiálu z rány
Po odpojení od podtlakové jednotky rychlá a bezpečná likvidace
Jednoduché a rychlé upevnění k podtlakové jednotce (na jedno zaklapnutí)

Detailní informace

VivanoTec sběrná nádoba na exsudát je určena ke shromažďování a ukládání exsudátu během léčby pomocí podtlakové terapie ran (NPWT). Je propojená pomocí portu VivanoTec Port k jednotce VivanoTec Pro a může být používána v nemocnicích, v ambulancích a rovněž v prostředí domácí péče.

K nanesení krytí k zajištění funkční podtlakové terapie ran musí být použity přinejmenším ještě tyto další komponenty:
• Řídicí jednotka NPWT (VivanoTec Pro)
• VivanoMed Foam
• Transparentní filmové krytí Hydrofilm
VivanoTec Port

Připojení sběrné nádoby na exsudát k podtlakové jednotce:

 • Vložte sběrnou nádobu na exsudát pod mírným úhlem do úchytů na podtlakové jednotce (1).
 • Sběrnou nádobu na exsudát naklánějte ve směru podtlakové jednotky, dokud nedojde k úplnému zaklapnutí modrého odblokovacího tlačítka (2).
 • Sběrnou nádobu na exsudát mírně potáhněte, abyste se ujistili, že je na podtlakové jednotce bezpečně nasazena.
VivanoTec® Sběrná nádoba na exsudát

DŮLEŽITÉ: Podtlaková jednotka včetně sběrné nádoby na exsudát musí během použití vždy zůstat ve svislé poloze.
DŮLEŽITÉ: Podtlaková jednotka včetně sběrné nádoby na exsudát nesmí být položena na lůžku pacienta.

Připojení sběrné nádoby na exsudát ke krytí ran

 • Aby se zabránilo funkčním poruchám, zabezpečte, aby byly konektory vždy navzájem správně spojené.
 • Pro aplikaci sady krytí rány postupujte podle pokynů pro použití sady krytí rány.
VivanoTec® Sběrná nádoba konektor

Připojte konektory (konce hadiček) sběrné nádoby na exsudát ke konektorům sady krytí ran (1).

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda se při aplikaci podtlaku krytí rány propadne.

Monitorování

DŮLEŽITÉ: Frekvenci monitorování upravte dle celkového zdravotního stavu pacienta a stavu ošetřované rány, které vyhodnotí ošetřující lékař.
Pravidelně kontrolujte pacienta, jednotku i krytí rány. Pozorně kontrolujte exsudát a sledujte, zda nedochází k maceraci, infekci nebo ztrátě podtlaku. Aby byla zaručena bezpečná léčba, je nutné krytí rány často kontrolovat. Ujistěte se přitom, že je krytí nepropustné, kontrolujte podtlak a sledujte, zda okraje rány ani exsudát nevykazují příznaky infekce. Zjistíte-li příznaky infekce, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře.

Aby se zamezilo riziku vysunutí nebo zablokování hadičky, pravidelně kontrolujte systém hadiček i jejich spojení a sledujte, zda nedochází k úniku tekutiny nebo k zalomení hadičky.

K zajištění nepřetržitého provozu podtlakové jednotky pravidelně kontrolujte hladinu naplnění sběrné nádoby na exsudát. Jakmile je dosaženo maximální úrovně naplnění, vyměňte sběrnou nádobu na exsudát za novou.

DŮLEŽITÉ: Pokud se objeví známky infekce, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře.

Výměna sběrné nádoby na exsudát

Sejmutí sběrné nádoby na exsudát
DŮLEŽITÉ: Sběrnou nádobu na exsudát je zapotřebí vyměnit po každém pacientovi, nejméně však jednou za týden.
 

Odpojení sběrné nádoby_1

Odpojení sběrné nádoby na exsudát od krytí rány

 • Stiskněte odjišťovací prvek na straně konektoru a držte jej stisknutý (2).
Odpojení sběrné nádoby_2
 • Odtáhněte tyto dva konce od sebe (3).
Odpojení sběrné nádoby_3
 • Ulomte záslepku na konektoru a zasuňte ji do lumenu hadičky na exsudát (4). Tím se zabezpečí, že z nádoby nebude unikat exsudát.
Odpojení sběrné nádoby

Odpojení sběrné nádoby na exsudát od podtlakové jednotky

 • Stiskněte modré odjišťovací tlačítko (2) na podtlakové jednotce.
 • Sběrnou nádobu na exsudát mírně nakloňte a sejměte ji.
 • Sběrnou nádobu na exsudát řádně zlikvidujte. Dodržujte přitom místní předpisy.

DŮLEŽITÉ: Zajistěte řádnou likvidaci sběrné nádoby na exsudát; dodržujte přitom platné místní předpisy.

Vivano®Tec sběrná nádoba
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
800 ml kanystr
bal. à 3 ks
409 520
 
0082418
3 637,65
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
300 ml kanystr
bal. à 3 ks
409 523
 
0082419
3 597,33

Sběrná nádoba na 300 ml
Sběrná nádoba na 800 ml

 • Indikace
 • Jak produkt funguje

  VivanoTec sběrná nádoba na exsudát je určena ke shromažďování a ukládání exsudátu během léčby pomocí podtlakové terapie ran (NPWT). Je propojená pomocí portu VivanoTec Port k jednotce VivanoTec Pro a může být používána v nemocnicích, v ambulancích a rovněž v prostředí domácí péče.

  K nanesení krytí k zajištění funkční podtlakové terapie ran musí být použity přinejmenším ještě tyto další komponenty:
  • Řídicí jednotka NPWT (VivanoTec Pro)
  • VivanoMed Foam
  • Transparentní filmové krytí Hydrofilm
  VivanoTec Port

 • Způsob aplikace

  Připojení sběrné nádoby na exsudát k podtlakové jednotce:

  • Vložte sběrnou nádobu na exsudát pod mírným úhlem do úchytů na podtlakové jednotce (1).
  • Sběrnou nádobu na exsudát naklánějte ve směru podtlakové jednotky, dokud nedojde k úplnému zaklapnutí modrého odblokovacího tlačítka (2).
  • Sběrnou nádobu na exsudát mírně potáhněte, abyste se ujistili, že je na podtlakové jednotce bezpečně nasazena.
  VivanoTec® Sběrná nádoba na exsudát

  DŮLEŽITÉ: Podtlaková jednotka včetně sběrné nádoby na exsudát musí během použití vždy zůstat ve svislé poloze.
  DŮLEŽITÉ: Podtlaková jednotka včetně sběrné nádoby na exsudát nesmí být položena na lůžku pacienta.

  Připojení sběrné nádoby na exsudát ke krytí ran

  • Aby se zabránilo funkčním poruchám, zabezpečte, aby byly konektory vždy navzájem správně spojené.
  • Pro aplikaci sady krytí rány postupujte podle pokynů pro použití sady krytí rány.
  VivanoTec® Sběrná nádoba konektor

  Připojte konektory (konce hadiček) sběrné nádoby na exsudát ke konektorům sady krytí ran (1).

  DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda se při aplikaci podtlaku krytí rány propadne.

  Monitorování

  DŮLEŽITÉ: Frekvenci monitorování upravte dle celkového zdravotního stavu pacienta a stavu ošetřované rány, které vyhodnotí ošetřující lékař.
  Pravidelně kontrolujte pacienta, jednotku i krytí rány. Pozorně kontrolujte exsudát a sledujte, zda nedochází k maceraci, infekci nebo ztrátě podtlaku. Aby byla zaručena bezpečná léčba, je nutné krytí rány často kontrolovat. Ujistěte se přitom, že je krytí nepropustné, kontrolujte podtlak a sledujte, zda okraje rány ani exsudát nevykazují příznaky infekce. Zjistíte-li příznaky infekce, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře.

  Aby se zamezilo riziku vysunutí nebo zablokování hadičky, pravidelně kontrolujte systém hadiček i jejich spojení a sledujte, zda nedochází k úniku tekutiny nebo k zalomení hadičky.

  K zajištění nepřetržitého provozu podtlakové jednotky pravidelně kontrolujte hladinu naplnění sběrné nádoby na exsudát. Jakmile je dosaženo maximální úrovně naplnění, vyměňte sběrnou nádobu na exsudát za novou.

  DŮLEŽITÉ: Pokud se objeví známky infekce, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře.

  Výměna sběrné nádoby na exsudát

  Sejmutí sběrné nádoby na exsudát
  DŮLEŽITÉ: Sběrnou nádobu na exsudát je zapotřebí vyměnit po každém pacientovi, nejméně však jednou za týden.
   

  Odpojení sběrné nádoby_1

  Odpojení sběrné nádoby na exsudát od krytí rány

  • Stiskněte odjišťovací prvek na straně konektoru a držte jej stisknutý (2).
  Odpojení sběrné nádoby_2
  • Odtáhněte tyto dva konce od sebe (3).
  Odpojení sběrné nádoby_3
  • Ulomte záslepku na konektoru a zasuňte ji do lumenu hadičky na exsudát (4). Tím se zabezpečí, že z nádoby nebude unikat exsudát.
  Odpojení sběrné nádoby

  Odpojení sběrné nádoby na exsudát od podtlakové jednotky

  • Stiskněte modré odjišťovací tlačítko (2) na podtlakové jednotce.
  • Sběrnou nádobu na exsudát mírně nakloňte a sejměte ji.
  • Sběrnou nádobu na exsudát řádně zlikvidujte. Dodržujte přitom místní předpisy.

  DŮLEŽITÉ: Zajistěte řádnou likvidaci sběrné nádoby na exsudát; dodržujte přitom platné místní předpisy.

 • Balení
  Vivano®Tec sběrná nádoba
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  800 ml kanystr
  bal. à 3 ks
  409 520
   
  0082418
  3 637,65
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  300 ml kanystr
  bal. à 3 ks
  409 523
   
  0082419
  3 597,33
 • Složení

  Sběrná nádoba na 300 ml
  Sběrná nádoba na 800 ml

 • Často se ptáte