VivanoTec® Port

Sterilní ultratenký port pro systém podtlakové terapie

Flexibilní port pro všechny velikosti ran. Přizpůsobí se každé části těla, dokonale přilne a je odolný. Proto je tlak a bolest snížená.

Způsobuje dekompresi pěnového obvazu. Port obsahuje senzory tlaku přímo v ráně, které zajišťují stálou a bezpečnou terapii. V případě ucpání hadičky (a snížení tlaku) se spustí bezpečnostní signál pro maximální bezpečnost pacienta.

Hlavní výhody

Vícetrubicová technologie
Umožňuje přesnou a spolehlivou aplikaci podtlaku
Materiál měkký silikon
Dobré lepivé vlastnosti fólie a přesná aplikace utěsní spojení s ránou; nedochází k netěsnostem
Spolehlivý odvod exsudátu, tělních tekutin a infekčního materiálu z rány
Po odpojení portu špunty na uzavření hadičky a zajištění bezpečné likvidace
Ochranný sterilní obal pro bezpečnou přepravu jako prevence před poničením portu

Detailní informace

Jedná se o systém portů pro podtlakovou terapii ran, který je určen pro dosažení podtlaku do ložiska rány a zároveň odvod exsudátu z rány. K použití úplného obvazu jsou zapotřebí ještě následujících součástí: Pěna VivanoMed Foam, Hydrofilm.

Aplikace portu VivanoTec Port 1

1. Před prvním přiložením a při každé výměně krytí 

Rána musí být důkladně vyčištěna a připravena dle pokynů lékaře.

2. Pěnové krytí VivanoMed Foam sestřihněte sterilními nůžkami

nebo seřízněte skalpelem tak, aby velikostí a tvarem odpovídalo ošetřované ráně.

Stejně postupujte i tehdy, používáte-li předem perforovanou pěnu. Jako vodítko při stanoveni velikosti a tvaru lze použit perforaci.

Aby se části pěny nedostaly do rány, nestřihejte pěnu v její blízkosti.

Aplikace portu VivanoTec Port 2

3. Vložte pěnu do rány

V případě potřeby můžete vrstvit více kusů pěny na sebe. 

Zkontrolujte, že se během vkládání pěny do rány neuvolnily drobné kousky pěny a nekontaminovaly ránu. Vždy si veďte záznamy o počtu pěnových krytí použitých u každé rány.

Aplikace portu VivanoTec Port 3

4. Aplikace Hydrofilmu

Za účelem utěsnění rány naplněné pěnovým krytím VivanoMed Foam by měl Hydrofilm zakrývat přibližně 5 cm neporušené kůže kolem rány. Pokud je zapotřebí, lze Hydrofilm nařezat na potřebnou velikost.

Ujistěte se, že jsou z Hydrofilmu odstraněny všechny krycí podložky, protože jejich ponecháni může mít za následek nižší prodyšnost Hydrofilmu.

Před aplikací Hydrofilmu nepoužívejte žádný dezinfekční přípravek na zvlhčování/přenášení lipidů, protože by to mohlo zhoršit jeho přilnavost k pokožce.

5. Naneste Hydrofilm podle pokynů

Vytvarujte jej tak, aby bylo dosaženo vzduchotěsného zakrytí. 

Hydrofilm během nanášení nenatahujte, protože by to mohlo způsobit popraskání kůže a/nebo poškozeni smykem v oblastech nalepení na pokožku.

Aplikace portu VivanoTec Port 4

6. Vyberte místo uprostřed Hydrofilmu

Určete místo uprostřed Hydrofilmu, kde bude aplikován VivanoTec Port a vyřízněte otvor o velikosti přibližně 2 x 4 cm.

Dávejte přitom pozor, abyste nepřestřihli pěnový materiál.

Aplikace portu VivanoTec Port 5

7. Umístěte VivanoTec Port

Aplikujte port tak, aby jeho střed byl přesně nad připraveným otvorem v Hydrofilmu. 

Ujistěte se, že otvory v portu jsou dokonale vyrovnané s připraveným otvorem v Hydrofilmu, aby byla zaručena optimální funkčnost systému.

Aplikace portu VivanoTec Port 6

8. Odtoková hadička

Odtokovou hadičku propojte s hadičkou vedoucí do sběrné nádoby systému Vivano System a zahajte léčbu podle uživatelské příručky. 

Nesprávné připojení sběrné nádoby VivanoTec Exudate Canister k podtlakové jednotce VivanoTec může mít za následek zhoršení výkonu podtlaku, což může prodloužit proces hojení ran.

Zkontrolujte, zda se při aplikaci podtlaku krytí rány propadne.

Monitorování

DŮLEŽITÉ: Frekvenci monitorování upravte dle celkového zdravotního stavu pacienta a stavu ošetřované rány, které vyhodnotí ošetřující lékař. Potom je při ošetření rány podtlakem pomocí pěnového krytí VivanoMed Foam nutné pravidelně kontrolovat, zda jmenovitý tok/objem exsudátu odpovídá skutečnému průtoku/objemu. Navíc je třeba pozorně sledovat zdravotní stav pacienta a stav rány. Stav rány je třeba podrobně sledovat pravidelnou kontrolou krytí rány, zda v krytí nejsou přítomny známky průsaku a zda okraje rány a exsudát nevykazují známky infekce.

Výměna krytí

Krytí vyměňujte v pravidelných časových intervalech, které jsou většinou mezi 48 až 72 hodinami. U infikovaných ran se musí krytí vyměňovat každých 12 až 24 hodin (i častěji, pokud je to potřeba).

Ošetřující lékař má výsadní právo rozhodovat o frekvenci monitorování rány a výměny krytí u konkrétního pacienta. Jeho rozhodnutí se bude zakládat na lékařském posouzení rány a celkového zdravotního stavu pacienta.

Před výměnnou krytí se přesvědčte, že případné krváceni bylo zastavené. Ošetřující lékař rozhodne, zda se může bezpečně pokračovat v podtlakové terapii, či zda se použije jiný způsob léčby.

Výměnu krytí provádějte v tomto pořadí:

 1. Při každé výměně krytí je nutné ránu důkladně vyčistit a připravit podle pokynů lékaře a podle platných hygienických norem
 2. Ránu zkontrolujte a ujistěte se, že jste odstranili veškeré části pěnového krytí VivanoMed Foam
 3. Přiložte nové krytí
   
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
Délka trubice 60 cm, velikost 8x8 cm
bal. á 3 ks
409 553
1 bal.
 
 

Sterilní port pro všechny velikosti ran:
délka trubice 60 cm
velikost portu 8 × 8 cm

 • Indikace
 • Jak produkt funguje

  Jedná se o systém portů pro podtlakovou terapii ran, který je určen pro dosažení podtlaku do ložiska rány a zároveň odvod exsudátu z rány. K použití úplného obvazu jsou zapotřebí ještě následujících součástí: Pěna VivanoMed Foam, Hydrofilm.

 • Způsob aplikace
  Aplikace portu VivanoTec Port 1

  1. Před prvním přiložením a při každé výměně krytí 

  Rána musí být důkladně vyčištěna a připravena dle pokynů lékaře.

  2. Pěnové krytí VivanoMed Foam sestřihněte sterilními nůžkami

  nebo seřízněte skalpelem tak, aby velikostí a tvarem odpovídalo ošetřované ráně.

  Stejně postupujte i tehdy, používáte-li předem perforovanou pěnu. Jako vodítko při stanoveni velikosti a tvaru lze použit perforaci.

  Aby se části pěny nedostaly do rány, nestřihejte pěnu v její blízkosti.

  Aplikace portu VivanoTec Port 2

  3. Vložte pěnu do rány

  V případě potřeby můžete vrstvit více kusů pěny na sebe. 

  Zkontrolujte, že se během vkládání pěny do rány neuvolnily drobné kousky pěny a nekontaminovaly ránu. Vždy si veďte záznamy o počtu pěnových krytí použitých u každé rány.

  Aplikace portu VivanoTec Port 3

  4. Aplikace Hydrofilmu

  Za účelem utěsnění rány naplněné pěnovým krytím VivanoMed Foam by měl Hydrofilm zakrývat přibližně 5 cm neporušené kůže kolem rány. Pokud je zapotřebí, lze Hydrofilm nařezat na potřebnou velikost.

  Ujistěte se, že jsou z Hydrofilmu odstraněny všechny krycí podložky, protože jejich ponecháni může mít za následek nižší prodyšnost Hydrofilmu.

  Před aplikací Hydrofilmu nepoužívejte žádný dezinfekční přípravek na zvlhčování/přenášení lipidů, protože by to mohlo zhoršit jeho přilnavost k pokožce.

  5. Naneste Hydrofilm podle pokynů

  Vytvarujte jej tak, aby bylo dosaženo vzduchotěsného zakrytí. 

  Hydrofilm během nanášení nenatahujte, protože by to mohlo způsobit popraskání kůže a/nebo poškozeni smykem v oblastech nalepení na pokožku.

  Aplikace portu VivanoTec Port 4

  6. Vyberte místo uprostřed Hydrofilmu

  Určete místo uprostřed Hydrofilmu, kde bude aplikován VivanoTec Port a vyřízněte otvor o velikosti přibližně 2 x 4 cm.

  Dávejte přitom pozor, abyste nepřestřihli pěnový materiál.

  Aplikace portu VivanoTec Port 5

  7. Umístěte VivanoTec Port

  Aplikujte port tak, aby jeho střed byl přesně nad připraveným otvorem v Hydrofilmu. 

  Ujistěte se, že otvory v portu jsou dokonale vyrovnané s připraveným otvorem v Hydrofilmu, aby byla zaručena optimální funkčnost systému.

  Aplikace portu VivanoTec Port 6

  8. Odtoková hadička

  Odtokovou hadičku propojte s hadičkou vedoucí do sběrné nádoby systému Vivano System a zahajte léčbu podle uživatelské příručky. 

  Nesprávné připojení sběrné nádoby VivanoTec Exudate Canister k podtlakové jednotce VivanoTec může mít za následek zhoršení výkonu podtlaku, což může prodloužit proces hojení ran.

  Zkontrolujte, zda se při aplikaci podtlaku krytí rány propadne.

  Monitorování

  DŮLEŽITÉ: Frekvenci monitorování upravte dle celkového zdravotního stavu pacienta a stavu ošetřované rány, které vyhodnotí ošetřující lékař. Potom je při ošetření rány podtlakem pomocí pěnového krytí VivanoMed Foam nutné pravidelně kontrolovat, zda jmenovitý tok/objem exsudátu odpovídá skutečnému průtoku/objemu. Navíc je třeba pozorně sledovat zdravotní stav pacienta a stav rány. Stav rány je třeba podrobně sledovat pravidelnou kontrolou krytí rány, zda v krytí nejsou přítomny známky průsaku a zda okraje rány a exsudát nevykazují známky infekce.

  Výměna krytí

  Krytí vyměňujte v pravidelných časových intervalech, které jsou většinou mezi 48 až 72 hodinami. U infikovaných ran se musí krytí vyměňovat každých 12 až 24 hodin (i častěji, pokud je to potřeba).

  Ošetřující lékař má výsadní právo rozhodovat o frekvenci monitorování rány a výměny krytí u konkrétního pacienta. Jeho rozhodnutí se bude zakládat na lékařském posouzení rány a celkového zdravotního stavu pacienta.

  Před výměnnou krytí se přesvědčte, že případné krváceni bylo zastavené. Ošetřující lékař rozhodne, zda se může bezpečně pokračovat v podtlakové terapii, či zda se použije jiný způsob léčby.

  Výměnu krytí provádějte v tomto pořadí:

  1. Při každé výměně krytí je nutné ránu důkladně vyčistit a připravit podle pokynů lékaře a podle platných hygienických norem
  2. Ránu zkontrolujte a ujistěte se, že jste odstranili veškeré části pěnového krytí VivanoMed Foam
  3. Přiložte nové krytí
    
 • Balení
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Velikost
  Fakturační j.
  Č. výrobku
  Přepravní j.
  Kód SÚKL
  Úhrada
  Délka trubice 60 cm, velikost 8x8 cm
  bal. á 3 ks
  409 553
  1 bal.
   
   
 • Složení

  Sterilní port pro všechny velikosti ran:
  délka trubice 60 cm
  velikost portu 8 × 8 cm

 • Často se ptáte