Existuje množství způsobů léčby ran, je však nutné vždy zvolit ten, který co možná nejlépe vyhovuje všem aspektům daného problému.

Zohledňovány bývají především:

  • typ a stav rány samotné,
  • finanční náročnost léčby,
  • pohodlí pacienta a ošetřujícího personálu,
  • dostupnost léčby,
  • délka jejího trvání a mnohé další faktory.

Základní informace o jednotlivých způsobech léčby včetně vhodných souvisejících produktů naleznete v této části.