12. 5. 2015
Hydrokoloidní krycí materiály obsahují hydrofilní koloidní částice, jako je například pektin,…
7. 5. 2015
Vlhkost způsobující poškození kůže může pocházet z mnoha zdrojů, včetně potu či exsudátu z rány,…
29. 4. 2015
Popáleniny s sebou nesou významné změny v pigmentaci kůže. Při popáleninách druhého a vyššího…
26. 4. 2015
Exsudát vylučovaný z rány může mít nejrůznější konzistenci, a to od husté a viskózní až po řídkou a…
infekce
Prémiový článek
22. 4. 2015
Výzkumníkům z Massachusettské obecné nemocnice se podařilo identifikovat řadu charakteristik,…