Odebírání stěrů je nejpraktičtější a nejrozšířenější metoda používaná pro přenos vzorku z rány do mikrobiologické laboratoře. Použití správné techniky odběru je nezbytné pro následné získání spolehlivých výsledků. Článek na www.woundsinternational.com přináší deset tipů a doporučení, jak správně a efektivně při odběru z rány postupovat.

 

Jak odebírat stěr z rány

1. Lékař by měl pacientovi stručné vysvětlit, proč je nutné mikrobiologické vyšetření a co postup zahrnuje, např. že stěry se používají k získání vzorků spíše z povrchových vrstev rány než z hlubokých tkání.

2. Předtím, než dojede k odběru, měly by být z rány odstraněny všechny nečistoty, jako je nekrotická tkáň, zaschlý exsudát nebo zbytky krycího materiálu. Rána se vyčistí vodou, sterilním fyziologickým roztokem nebo pomocí debridementu.

3. Ke stěru se obvykle se používají sterilní tampony z bavlny nebo umělého hedvábí na tyčince. Je-li rána vlhká, je možné použít tampon přímo z balení. Pokud je rána suchá, pak by měl být tampon navlhčen sterilním fyziologickým roztokem, aby se zvýšila pravděpodobnost odebrání mikroorganizmů.

4. Je třeba dbát na to, aby tampon přišel do styku pouze s povrchem rány.

5. Tamponem je třeba po povrchu rány pohybovat klikatě z jedné strany na druhou a zároveň ho otáčet mezi prsty. Mírný tlak na ránu může sloužit k uvolnění kapaliny z povrchu rány, ale pro pacienta bývá bolestivý.

6. Vzorky by měly být odebrány z reprezentativní plochy rány. Pokud je poranění rozsáhlé a není možné pokrýt celý povrch, je vhodné provést několik odběrů na různých místech, pro každý stěr použijeme nový tampon. Měl by být odebrán materiál jak z lůžka rány, tak z jejích okrajů. Je-li přítomen hnis, měl by lékař zajistit, aby jeho vzorek byl odeslán do laboratoře.

7. Ihned po odběru je nutné tampon vrátit do kontejneru (umístit do transportního média) a přesně označit.

8. Všechna nutná dokumentace pro laboratoř by měla být okamžitě doplněna. Je důležité poskytnout laboratorního personálu informace, které mohou pomoci při rozboru, jako jsou např. choroby a věk pacienta, probíhající léčba a lokalizace rány.

9. Stěry musí být transportovány do laboratoře co nejrychleji a zpracovány optimálně do čtyř hodin po odběru.

10. Laboratorní zpráva zahrnuje seznam izolovaných potenciálních patogenů a jejich množství či jejich citlivost vůči antibiotikům.

 

Zdroj: http://www.woundsinternational.com/…-swab/page-1

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…