Existuje několik klíčových faktorů, které ovlivňují vznik diabetických vředů. Odborný článek na http://journals.lww.com přináší přehled těch nejvýznamnějších, včetně jejich stručné charakteristiky. Jedná se zejména o hladinu glykovaného hemoglobin, krevní tlak, tělesnou hmotnost, hladinu cholesterolu a kreatininu a v neposlední řadě také cvičení a kouření.

 

 

Rizikové faktory a doporučení

  • Glykovaný hemoglobin − cílová hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c pro dobře kompenzované diabetiky činí 7 % a měla by být kontrolována každé 3 měsíce.  Zvýšené hodnoty jsou prediktorem vzniku diabetických vředů.
  • Krevní tlak − cílem je systolický tlak nižší než 130 mmHg a diastolický tlak 80 mmHg. Zvýšený krevní tlak může znamenat až 2,4krát vyšší riziko vzniku diabetických vředů.
  • Cholesterol − doporučená hladina LDL cholesterolu je nižší než 2 mmol/l, naopak hladina HDL cholesterolu by měla být vyšší než 1 mmol/l. Hladina celkového cholesterolu by neměla klesnout pod 4mmol/l. Hladina triglyceridů by měla být nižší než 1,7 mmol/l.
  • Kreatinin − hladina kreatininu v séru by měla být nižší než 110 µmol/l. Je důležité sledovat poměr albumin/kreatinin v moči. Vznik diabetických vředů souvisí s vysokou hladinou kreatininu a nefropatií (opakovaný nález proteinurie nebo nutnost dialýzy).
  • Tělesná hmotnost − BMI by se mělo pohybovat v rozmezí 18,5 až 24,9 (rozsah normální tělesné hmotnosti). Pacienti s BMI vyšším než 40 (těžká obezita) mají o 25 % vyšší pravděpodobnost vzniku diabetických vředů (pacienti s BMI nad 45 pak dokonce o 85 % vyšší).
  • Cvičení − pohybová aktivita prováděná déle než 150 minut týdně je spojena s lepší kontrolou glykémie a tedy nižším rizikem diabetických vředů.
  • Kouření − kouření zvyšuje riziko vzniku diabetických vředů. Vykouření jedné cigarety sníží lokální prokrvení o 30 % na celou hodinu.

 

Zdroj:

http://journal­s.lww.com/aswcjou­rnal/Fulltext/2013/11000­/Best_Practices_for_the_­Management_of_Fo­ot_Ulcers.6.as­px

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…