Vědecký tým Kalifornské univerzity zabývající se buněčnou biologií odhalil dva biologické jevy, které se u chronických infekcí ran dostávají mimo kontrolu. Jedná se o kyslíkové radikály, což jsou chemicky reaktivní molekuly vznikající částečnou redukcí kyslíku, a biofilmy, které jsou tvořeny selektivně invazivními bakteriemi. U myší trpících diabetem vědci dokázali snížením hladiny kyslíkových radikálů u chronické rány normalizovat podmínky v ráně a výrazně zlepšit proces hojení.

 

Podrobněji o novém objevu informuje http://medicalxpress.com.

 

Kyslíkové radikály a biofilm

Kyslíkové radikály jsou přirozeným vedlejším produktem běžného metabolismu kyslíku a hrají roli v buněčné signalizaci a homeostáze. Jejich nadměrná produkce však může vyvolat chronický zánět, který je charakteristický pro nehojící se rány. Biofilm je společenství mikroorganizmů. Představuje obranný mechanismus bakterií, které společně vytvářejí toxické prostředí bránící zhojení a uzavření chronické rány.

 

Významná role antioxidačních enzymů

Aby bylo možné identifikovat, jakou roli hrají kyslíkové radikály při udržování chronické infekce v ráně, byly inhibovány dva antioxidační enzymy − glutathion peroxidázu a katalázu. Obvykle tyto enzymy pomáhají udržovat hladiny kyslíkových radikálů v tkáních v normálním rozmezí. Po jejich inhibici však stouplo množství kyslíkových radikálů v ráně a došlo k posílení biofilmu. Vědci také zjistili, že větší škody způsobilo, když byly utlumeny oba dva antioxidační enzymy současně.

Pro snížení hladiny kyslíkových radikálů na normální úroveň pak výzkumníci použili dva silné antioxidanty − vitamín E a N-acetyl cystein. Ty způsobily, že aktivita antioxidačních enzymů glutathion peroxidázy a katalázy byla obnovena, hladiny kyslíkových radikálů se snížily a bakteriální biofilm v ráně se rozpadl. V ráně se pak vytvořila zdravá tkáň a došlo k jejímu zahojení.

 

Léčba antioxidanty

Podle autorů výzkumu uvedené výsledky ukazují, že jisté specifické faktory v ráně přispívají ke vzniku chronického defektu, avšak tento mechanizmus lze zvrátit antioxidační léčbou. Uvedená zjištění by mohla pomoci při objasňování procesů, které se podílejí na rozvoji chronických ran a poukázat na potenciální možnosti jejich léčby.

 

Zdroj: http://medicalxpress.com/…-wounds.html

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…