Přítomnost nekrózy v ráně výrazně zpomaluje její hojení. Odumřelá tkáň je navíc vhodným místem pro bakteriální kolonizaci a rozvoj infekce. Odstranění nekrotické tkáně neboli débridementu je proto nejdůležitějším a nejzásadnějším krokem v moderní léčbě ran.

Použít lze následující typy debridementu:

Bzučivka zelená - Lucilia sericata
Larvoterapie
K larvoterapii jsou užívány larvy Lucilia sericata (bzučivky zelené).
Enzymatický debridement patří k šetrnějším metodám debridementu.
Autolytický debridement je založen na činnosti metaloproteáz a žírných buněk.
Chirurgický débridement je nejradikálnější formou debridementu.