Podtlaková terapie je založena na principu odložené sutury akutní i chronické rány. Podtlakový systém aktivně uzavírá ránu a odvádí z ní infekční materiál. Napomáhá kontrakci rány, urychluje průběh čisticí (zánětlivé) fáze, podporuje autolytický debridement rány, zlepšuje prokrvení spodiny a navíc je bariérou proti vstupu sekundární infekce.

Systém negativního tlaku je velice často užíván k terapii pooperačních ran, a to zejména ran hlubokých a infikovaných, u kterých jiné postupy léčby nevedou ke zdárnému hojení.

Indikace podtlakové terapie

  • Rány v čisticí fázi – kontinuální použití
  • Granulující rány – přerušované užití
  • Hluboké i povrchové rány
  • Čisté i infikované rány
  • Akutní pooperační rány
  • Chronické rány – dekubity, bércové vředy
  • Open abdomen, mediastinitidy
  • Dehiscence rány
  • Traumatické rány – popáleniny atd.

Kontraindikace k léčbě negativním tlakem

Kontraindikací k léčbě podtlakovým systémem je přítomnost nekrotické tkáně s escharou (příškvar), suchá gangréna, krvácivé stavy, poruchy srážlivosti krve a určité typy píštělí. V těsné blízkosti cév, orgánů a šlach a u pacientů s antikoagulační léčbou se doporučuje použít podtlakovou terapii jen po pečlivém zvážení. Pozornost vyžaduje též aplikace na místa po radioterapii nebo na místa s přítomností sutury.

Produkty vhodné pro léčbu podtlakovou terapií

VivanoMed® Foam set
Kompletní sterilní sety pro podtlakovou terapii