Podtlaková terapie ran (NPWT) je jedna z neinvazivních léčebných metod hojení rány nebo dehiscence střevní anatomózy, která k podpoře urychlení hojení využívá lokální podtlak. Podtlaková terapie je v chirurgii využívána také k profylaxi infekcí v místě chirurgického zákroku (SSI).

Tato léčebná metoda je založena na principu odložené sutury akutní i chronické rány. Podtlakový systém aktivně uzavírá ránu a odvádí z ní infekční materiál. Napomáhá kontrakci rány, urychluje průběh čisticí (zánětlivé) fáze, podporuje autolytický debridement rány, zlepšuje prokrvení spodiny a navíc je bariérou proti vstupu sekundární infekce.

Systém negativního tlaku je velice často užíván k terapii pooperačních ran, a to zejména ran hlubokých a infikovaných, u kterých jiné postupy léčby nevedou ke zdárnému hojení.

Hojení rány je dosaženo řízeným odsáváním pomocí uzavřeného systému, který se skládá z čerpadla (podtlakové jednotky), sběrné nádoby, trubic a krytí rány.

Jednotka Vivano schéma systému
Uzavřený systém podtlakové terapie Vivano

Hlavní výhody

 • podporuje a růst nové tkáně a urychluje uzavírání rány
 • snižuje riziko infekce a kontaminace rány z okolí
 • odvádí přebytečný exsudát a eliminuje nepříjemný zápach z rány
 • zkracuje dobu léčby, příp. hospitalizace snížením počtu převazů
 • snižuje bolestivost při výměně krytí
 • zlepšuje lokální cirkulaci krve
 • stabilizuje prostředí v ráně
 • snižuje celkové náklady na léčbu
 • přispívá k většímu komfortu pacienta v průběhu léčby a rychlejšímu návratu k běžnému životu

 

 

Indikace podtlakové terapie

 • Rány v čisticí fázi – kontinuální použití
 • Granulující rány – přerušované užití
 • Hluboké i povrchové rány
 • Čisté i infikované rány
 • Akutní pooperační rány
 • Chronické rány – dekubity, bércové vředy
 • Open abdomen, mediastinitidy
 • Dehiscence rány
 • Traumatické rány – popáleniny atd.

Délka používání: za normálních podmínek je podtlaková terapie určena pro nepřerušené použití po dobu delší než 30 dnů.

Kontraindikace podtlakové terapie

Kontraindikací k léčbě podtlakovým systémem je přítomnost nekrotické tkáně s escharou (příškvar), suchá gangréna, krvácivé stavy, poruchy srážlivosti krve a určité typy píštělí. V těsné blízkosti cév, orgánů a šlach a u pacientů s antikoagulační léčbou se doporučuje použít podtlakovou terapii jen po pečlivém zvážení. Pozornost vyžaduje též aplikace na místa po radioterapii nebo na místa s přítomností sutury.

Vivano®Podtlaková jednotka Vivano

Vivano® je systém pro komplexní řešení léčby ran podtlakovou terapií (NPWT).
K vytvoření podtlaku slouží speciální jednotka Vivano®Tec Pro.

Jak přístroj pracuje?

Hojení rány je dosaženo řízeným odsáváním pomocí uzavřeného systému, který se skládá z podtlakové jednotky, kanystru, trubic a krytí rány (pěna, fólie).Příslušenství systému Vivano

Přenosná jednotka vyvíjí podtlak, který se trubicemi přenáší do rány s pěnovým krytím. Živá spodina rány je podtlakem podporována v hojení a dochází k nárůstu nové tkáně. Takto se rána postupně vyplňuje a uzavírá. Současně je po dobu terapie z rány odsávána přebytečná tekutina, kterou systém hadic odvádí do sběrného kanystru mimo ránu.

K zajištění stabilního podtlaku v ráně a ochraně před vnějšími bakteriemi se pěna a přiléhající okraj rány překrývá adhezivní folií. Pokud je pěna v ráně zkomprimovaná, systém je funkční.

Jak_pracuje_system_Vivano

Příprava a sestavení podtlakové jednotky

 • Krok 1: Zasuňte konektor napájecího zdroje do zásuvky (1) na podtlakové jednotce. 
 • Krok 2: Připojte napájecí zdroj k dodanému napájecímu kabelu. Zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Na obrazovce podtlakové jednotky se zobrazí symbol nabíjení. Pokud je baterie zcela nabitá, zařízení ze zásuvky odpojte. K tomu je třeba odpojit konektor ze zásuvky a odpojit síťovou zástrčku ze zásuvky na podtlakové jednotce. Zařízení může být provozováno, i pokud je stále připojeno k síti (síťový provoz).

Připevnění kanystru na odvod exsudátu

 • Opatrně vyjměte kanystr ze sterilního obalu. Připojená část trubice nesmí upadnout na nesterilní povrch. Upozornění: Připojená trubice nesmí přijít do kontaktu s nesterilním povrchem.
 • Umístěte kanystr pod mírným úhlem do zadní strany podtlakové jednotky (1). Naklopte kanystr směrem k jednotce, dokud úplně nezapadne modré tlačítko (2) uvolnění kanystru. Jemným zatažením za kanystr ověřte, že je pevně umístěn k podtlakové jednotce.

Odpojení kanystru na odvod exsudátu

 • Stiskněte modré tlačítko (2) pro odemknutí kanystru na podtlakové jednotce. 
 • Jemně kanystr naklopte a vyjměte ho z jednotky.
 • Kanystr zlikvidujte předepsaným způsobem.
 • Dodržujte místní předpisy.

Pozor: Kanystr musí být vyměněn nejméně jednou týdně, a to i když není plný a pokaždé, když je jednotka použita u jiného pacienta.

Nastavení podtlakové jednotky

Doporučení pro nastavení podtlaku v představují obecná doporučení. Úroveň podtlaku by měla být stanovena odpovědným lékařem individuálně podle charakteristiky pacienta a rány. Obecně platí, že -125 mm Hg je často považováno za zlatý standard, ale je důležité si uvědomit, že žádná doporučená úroveň podtlaku neexistuje. Pro léčbu rány lze zvolit všechny hladiny podtlaku používané v terapeutickém rozmezí od -50 mm Hg do -150 mm Hg.
V denní klinické praxi se obecně rozeznávají dva režimy podtlakové terapie – režim "kontinuální" a "přerušovaný" (cyklický).

Ambulantní využití podtlakové terapie

Jednotka Vivano® Tec Pro je díky své velikosti a rozměrům přenosná a vhodná k ambulantní léčbě. Transport jednotky je možný díky speciální tašce s popruhem.

Přístroj se ovládá dotykovým displejem, který by měl být vždy ve svislé poloze. Obsluhu přístroje provádí výhradně zdravotnický personál.

Pacient sleduje pouze správnou funkci přístroje a provádí základní obsluhu na základě poučení zdravotnického personálu. Pacient zároveň kontroluje stav nabití baterie přístroje. Zjednodušené pokyny k obsluze jsou popsány v edukačním materiálu určeném pro pacienty.

UPOZORNĚNÍ: V případě potíží je pacient povinen neprodleně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.

Benefity pro pacienta

Jednoduchost použití:

 • Plnobarevný dotykový displej
 • Jasné a rychlé signály pomocí zeleného/červeného světla a intuitivní
 • grafické rozhraní pro přehlednou kontrolu terapie

Bezpečnost:

 • Jasné optické a zvukové výstrahy doplněné o instrukce, jak situaci řešit
 • Mechanické tlačítko On/Off spolu se zámkem obrazovky zabraňují náhodnému zapnutí

Manipulace a pohodlí:

 • Nízká úroveň hluku (33 dB, tj. méně než 34,24 dB používaných jako limit pro klidný spánek)
 • Denní/noční režim s nastavováním jasu displeje
 • Jednotka dokáže díky vestavěnému dobíjecímu akumulátoru pracovat až 16 hodin bez připojení k elektrické síti

Produkty vhodné pro léčbu podtlakovou terapií

Vivano®Tec sběrná nádoba na exsudát
VivanoTec sběrná nádoba na exsudát je určena ke shromažďování a ukládání exsudátu během léčby pomocí podtlakové terapie ran (NPWT).
VivanoMed® Foam set
Kompletní sterilní sety pro podtlakovou terapii
VivanoTec® Port
Sterilní ultratenký port pro systém podtlakové terapie