Kompresivní terapie slouží k prevenci a léčbě onemocnění žil a lymfatických cév. Cílem je redistribuce krve v končetinách (omezení průtoku chorobně změněnými povrchovými žilami, zvýšení průtoku hlubokým žilním systémem) a zlepšení cirkulačních poměrů. Tím je dosaženo i zlepšení lokálních podmínek pro hojení rány.

Kombinace kompresivní terapie a vlhkého krytí ran

Mezi nejčastěji léčené problémy patří chronická žilní choroba, která může vést až ke vzniku bércového vředu nebo být důvodem ke špatnému hojení rány jiné etiologie. Často je tak spolu s kompresivní terapií aplikována místní terapie chronické rány, zejména vlhké krytí ran.

V těchto případech je vhodné volit produkty, které pod kompresí neztrácejí své terapeutické vlastnosti – HydroClean, PermaFoam, Atrauman Ag. Optimální komprese lze docílit elastickými obinadly nebo kompresivními elastickými punčochami, resp. kompresivními systémy.

Obinadla se dělí na krátkotažná a dlouhotažná

Krátkotažná obinadla jsou málo elastická. Po jejich aplikaci je dosaženo nízkého klidového tlaku, tedy tlaku po aplikaci, a vysokého pracovního tlaku, který obinadlo na končetině vyvolá při svalové práci (Idealast Color Cohesive, Pütter-Verband, Idealast-haft, Idealflex, Ideal).

Dlouhotažná obinadla jsou dobře roztažná. Klidový tlak je vysoký, zatímco pracovní tlak je kvůli poddajnosti nízký (Idealtex).

Kompresivní systémy

Kompresivní punčochy se dělí do čtyř tříd dle velikosti kompresního tlaku, který vyvolávají:

  • 1. třída se používá jako prevence rozvoje varixů a pro udržení stavu po operacích – Cambren C.
  • 2. třída je určena pro zátěžová období (např. dlouhé stání) a pro rekonvalescenci po skleroterapii či po operaci varixů.
  • 3. třída je určena zejména pro léčbu chronické žilní nedostatečnosti.
  • 4. třída se používá při těžkých otocích a lymfedému.

Pokud přikládáme obinadlo nad kožní lézi, je třeba zachovat správný postup: Ránu překryjeme vhodným primárním a sekundárním krytím. Na končetinu navlečeme bavlněný návlek. Překryjeme vatou a poté aplikujeme krátkotažné obinadlo.

Důležitou součástí kompresivní terapie je také přiměřená fyzická aktivita, která zlepšuje oběhový systém – speciální cviky či pravidelné procházky.

Série videí o chronické žilní chorobě, kompresivní terapii a konkrétních postupech při aplikaci bandáže

Chronická žilní choroba - charakteristika, rizikové faktory, projevy, prevence.

Kompresivní terapie. Léčba chronické žilní choroby - přínosy kompresivní terapie při léčbě rozvinutého onemocnění žilního systému a bércových vředů žilní etiologie.

Možnosti zevní komprese. Zevní komprese při onemocnění žilního systému - kompresivní elastické punčochy, krátkotažná a dlouhotažná obinadla.

Techniky bandážování při onemocnění žilního systému dolních končetin - základní pravidla pro aplikaci kompresivních obinadel.

Charakteristika krátkotažných obinadel. Základní vlastnosti a typy krátkotažných kompresivních obinadel a jejich využití při léčbě chronické žilní choroby.

Pojem pracovní a klidový tlak - základní charakteristiky kompresivních obinadel a jejich indikace.

Technika bandážování hoblinovým způsobem a krátkotažné obinadlo Ideal Neo.

Technika bandážování dle Püttera s krátkotažným obinadlem Ideal Neo.

Aplikace vícevrstevné bandáže.

Technika bandáže do třísel.

Technika bandáže do třísel s využitím kohezivního obinadla.

Nácvik přiložení bandáže s použitím přístroje Kikuhime.

Tipy a triky. Souhrn praktických tipů a triků pro aplikaci kompresivních obinadel.

Produkty vhodné pro léčbu kompresivní terapií

Idealtex®
Elastické dlouhotažné obinadlo
Idealflex®
Trvale elastické krátkotažné obinadlo