Kompresivní terapie slouží k prevenci a léčbě onemocnění žil a lymfatických cév. Cílem je redistribuce krve v končetinách (omezení průtoku chorobně změněnými povrchovými žilami, zvýšení průtoku hlubokým žilním systémem) a zlepšení cirkulačních poměrů. Tím je dosaženo i zlepšení lokálních podmínek pro hojení rány.

Kombinace kompresivní terapie a vlhkého krytí ran

Mezi nejčastěji léčené problémy patří chronická žilní choroba, která může vést až ke vzniku bércového vředu nebo být důvodem ke špatnému hojení rány jiné etiologie. Často je tak spolu s kompresivní terapií aplikována místní terapie chronické rány, zejména vlhké krytí ran.

V těchto případech je vhodné volit produkty, které pod kompresí neztrácejí své terapeutické vlastnosti – HydroClean, PermaFoam, Atrauman Ag. Optimální komprese lze docílit elastickými obinadly nebo kompresivními elastickými punčochami, resp. kompresivními systémy.

Obinadla se dělí na krátkotažná a dlouhotažná

Krátkotažná obinadla jsou málo elastická. Po jejich aplikaci je dosaženo nízkého klidového tlaku, tedy tlaku po aplikaci, a vysokého pracovního tlaku, který obinadlo na končetině vyvolá při svalové práci (Idealast Color Cohesive, Pütter-Verband, Idealast-haft, Idealflex, Ideal).

Dlouhotažná obinadla jsou dobře roztažná. Klidový tlak je vysoký, zatímco pracovní tlak je kvůli poddajnosti nízký (Idealtex).

Kompresivní systémy

Kompresivní punčochy se dělí do čtyř tříd dle velikosti kompresního tlaku, který vyvolávají:

  • 1. třída se používá jako prevence rozvoje varixů a pro udržení stavu po operacích – Cambren C.
  • 2. třída je určena pro zátěžová období (např. dlouhé stání) a pro rekonvalescenci po skleroterapii či po operaci varixů.
  • 3. třída je určena zejména pro léčbu chronické žilní nedostatečnosti.
  • 4. třída se používá při těžkých otocích a lymfedému.

Pokud přikládáme obinadlo nad kožní lézi, je třeba zachovat správný postup: Ránu překryjeme vhodným primárním a sekundárním krytím. Na končetinu navlečeme bavlněný návlek. Překryjeme vatou a poté aplikujeme krátkotažné obinadlo.

Důležitou součástí kompresivní terapie je také přiměřená fyzická aktivita, která zlepšuje oběhový systém – speciální cviky či pravidelné procházky.

Produkty vhodné pro léčbu kompresivní terapií

Ideal Neo®
Trvale elastické krátkotažné obinadlo k léčbě onemocnění žilního systému
Idealflex®
Trvale elastické krátkotažné obinadlo
Pütter-Verband®
Trvale elastické krátkotažné obinadlo