Klasická nebo také tradiční terapie ran využívá většinou gázových krytí, která nemají vlastní terapeutický účinek. Jsou sice levná, ale často je výsledek léčby ran tradičním krytím nejistý a proces zdlouhavý – a tím i ekonomicky neefektivní.

Tradiční terapii lze použít jako sekundární krytí nebo k fixaci.

Nevhodné je použití produktů tradiční terapie jako primárního krytí, protože přilnou k ráně, převazy jsou pak bolestivé a traumatizují ránu i pacienta. Mají omezenou savost a neudržují optimální vlhkost rány, která pak často vysychá, nebo naopak maceruje. Navíc jsou nutné častější kontroly rány a převazy.

Vhodné primární krytí pro drobné akutní rány

Jako primárního krytí ran se produkty klasické terapie dnes používají již jen u drobných akutních ran, kde lze očekávat rychlý a bezproblémový proces hojení (primární hojení). Klasické materiály lze též použít k dočasnému překrytí rány.

Produkty vhodné pro léčbu klasickou terapií

Hydrofilm® Plus
Samolepicí transparentní obvaz s extra savým polštářkem
Cosmopor® steril
Pooperační náplast na ránu s mikrosíťkou
Fil-Zellin®
Hotový kompres v rolích pro univerzální ošetření ran