Vývoj a klinické testy prokázaly, že pro léčbu ran je rozhodující, jak jsou rány ve fázi čištění a granulace ošetřeny. Aby hojení probíhalo bez komplikací, je vždy důležité zvolit tu nejúčinnější léčbu.

HydroTerapie je jednoduchá a účinná metoda léčby hydroaktivním krytím, která je vhodná pro většinu typů nehojících se ran. Spočívá v pouhých dvou krocích:

  • vyčištění infikované, nekrotické nebo povleklé rány a nastartování hojení (HydroClean advance)
  • ochrana rány a podpora jejího zhojení (odvádění exsudátu a hydratace – HydroTac)

Léčba komplikovaných ran

Ačkoliv je HydroTerapie efektivní cestou pro léčbu většiny nehojících se ran, je nicméně třeba pamatovat na to, že každý typ rány má svá specifika. Pro léčbu komplikovaných ran je nezbytné volit i z dalších typů krytí. Konkrétní vhodný typ vlhkého krytí je dán zejména mírou exsudace rány, přítomností nekrózy nebo bakteriální kolonizace (infekce), přítomností povlaku a samozřejmě hloubkou rány. Nelze opomenout ani stav pacienta (citlivost kůže a alergie, spolupráce pacienta atd.).

Produkty vhodné pro léčbu HydroTerapií

HydroClean® advance
Savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované rány.
HydroTac®
Polyuretanové krytí účinně hydratuje i absorbuje zároveň