Moderní terapeutická krytí pracují na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně, odtud také pojem vlhké hojení ran nebo moderní léčba ran. Vlhkost rány je nezbytná pro dobrou granulaci a epitelizaci rány.

Moderní vlhké krytí

 • udržuje konstantní teplotu rány
 • zachovává výměnu plynů
 • absorbuje či odvádí exsudát
 • netraumatizuje ránu při převazech
 • prodlužuje intervaly mezi převazy

Většina vlhkého krytí chrání ránu před sekundární infekcí a vnějšími vlivy, některá působí dokonce antisepticky – HydroClean nebo Atrauman Ag. Jedinečnou vlastností některých produktů vlhkého hojení ran je schopnost netraumaticky provádět débridement rány (enzymatický, autolytický, microdebridement).

HydroTerapie

Novinkou ve vlhké terapii ran je tzv. HydroTerapie, jednoduchá a účinná metoda léčby hydroaktivním krytím, která je vhodná pro většinu typů nehojících se ran. Spočívá v pouhých dvou krocích.

Typy vlhkého krytí

 • Neadherentní krytí
 • Antiseptická krytí
 • Hydrokoloidy
 • Hydrogely
 • Mokrá terapie
 • Polyuretany
 • Algináty

Vlhké krytí pro každý typ či fázi hojení rány

Každé krytí má svá specifika a je vhodné na určitý typ či fázi hojení ran. Konkrétní typ vlhkého krytí, který na ránu zvolit, je dán zejména mírou exsudace rány, přítomností nekrózy nebo bakteriální kolonizace (infekce), přítomností povlaku a samozřejmě hloubkou rány. Nelze opomenout ani stav pacienta (citlivost kůže a alergie, spolupráce pacienta atd.).

Výhody produktů vlhkého hojení ran

 • delší intervaly mezi převazy rány
 • menší traumatizace rány, menší bolestivost při převazu
 • lepší stav spodiny rány
 • zkrácení doby léčby
 • menší riziko macerace rány nebo naopak vzniku příliš suché rány
 • menší či žádná nutnost provádění chirurgického debridementu
 • schopnost debridementu
 • rychlejší granulace a epitelizace
 • pohodlné použití pro pacienta i personál
 • celkové snížení nákladů na léčbu – ekonomická výhodnost