• chrání organismus před mechanickými vlivy
  • chrání před vstupem infekce
  • upravuje míru exsudace
  • udržuje optimální vlhké prostředí (rána nevysychá ani nemaceruje)
  • podporuje probíhající procesy hojení.

Následující přehled vám pomůže zvolit nejvhodnější krytí pro daný typ a fázi rány.

Algináty nebo také polymery s obsahem organických kyselin mají výborný čisticí efekt a udržují ránu optimálně vlhkou.
Hydroaktivní krytí udržuje ránu čistou a optimálně vlhkou.
Hydrogelová krytí chrání ránu proti vstupu sekundární infekce.
Antiseptické krytí s obsahem stříbra ránu dlouhodobě čistí a chrání ji před infekcí. Je vhodné pro infikované rány.
Krytí netraumatizuje spodinu rány a převazy jsou méně bolestivé. Vhodné k ochraně již hojících se ran.
Tradiční krytí lze použít jako sekundární krytí nebo k fixaci jiného přiloženého typu krytí.
Hydrokoloidní krycí materiály obsahují hydrofilní koloidní částice, které pomalu absorbují tekutinu z rány a mění se v gelovitou hmotu. Používají se nejčastěji k léčbě dekubitů.
Polyuretanové krytí účinně hydratuje i absorbuje zároveň.