Jedná se o krytí s nepřilnavou povrchovou úpravou. Převazy ran s tímto typem krytí netraumatizují spodinu rány a jsou méně bolestivé. Jsou vhodné k ochraně již hojících se ran – epitelizaci i granulaci).

Protože neadherentní je většina moderních krytí vlhké terapie, v užším slova smyslu se touto skupinou myslí neadherentní mřížky – mastné tyly. Mají různé velikosti otvorů a jsou impregnovány různými médii – neutrální masti, vazelína, parafín atd.

Indikace neadherentního krytí

Slabě až středně silně exsudující rány ve fázi granulace a epitelizace

Kontraindikace:

  • infekce v ráně – lze ale použít např. Atrauman Ag
  • velmi silná exsudace
  • alergie na složky impregnace – lze ale použít krytí s nealergenními složkami, např. Atrauman