Jedná se o absorpční hydrokoloidní krytí s polopropustnou vrstvou z polyuretanu. Při absorpci exsudátu z rány dochází k tvorbě gelu, který vytváří vlhké prostředí v ráně, čímž stimuluje autolytický débridementgranulaci a epitelizaci. Pojímá infikovaný sekret z rány a bezpečně jej do sebe uzavírá. Zároveň brání vstupu sekundární infekce do rány. Hydrokoloidní krytí jsou voděodolná a snadno se aplikují.

Indikace hydrokolidů

  • vhodné na granulující a epitelizující neinfikované rány, slabě až středně silně exsudující rány

Kontraindikace:

  • infikovaná rána, zejména anaerobními patogeny
  • výrazná sekrece z rány
  • alergie na některou ze složek krytí