Krycí materiály na bázi polyuretanové pěny patří mezi terapeutická krytí s vysokou absorpční schopností. Jsou polopropustné, absorbují nadbytečný exsudát, mikroorganismy a buněčný detritus, který dokáží ve svém jádře dobře zachytit. Vše je pak při převazu odstraněno spolu s krytím (tzv. microdebridement). Svrchní film těchto polyuretanových krytí zároveň umožňuje evaporaci (odpaření) tekutých složek. Udržují v ráně vhodné vlhké mikroklima s prevencí macerace a stimulují její čištění. Zároveň fungují jako bariéra před vstupem infekce.

Indikace polyuretanového krytí

  • Neinfikované rány
  • Středně až silně exsudující rány v čisticí i granulační fázi (dekubity, popáleniny, ulcus cruris)
  • u infikovaných ran použitelné v kombinaci s primárním krytím vhodným na infikované rány – Atrauman Ag

Kontraindikace:

  • závažně infikované rány
  • rány s malou či žádnou tvorbou exsudátu
  • rány se suchou tuhou escharou

Při použití polyuretanů je třeba dávat pozor na oxidační činidla, jako je peroxid vodíku či sloučeniny chloru, která značně zhoršují fyzikálně-chemické vlastnosti polyuretanové pěny.