Tradiční a gázová krytí jsou krytí bez vlastního terapeutického účinku. Pokud se používají jako primární krytí, často přischnou k ráně a nedokáží udržet optimální vlhkost. Využívají se jako sekundární krytí nebo k fixaci vhodného terapeutického krytí. Více informací viz klasická léčba ran.

Indikace tradičního a gázového krytí

  • Akutní rány, které se léčí per primam
  • Zvhlčená krytí k vyplnění kavit
  • Rychlé překrytí drobnějších ran

Další využití: