Označuje se tak hydroaktivní krytí se superabsorpčním jádrem, které absorbuje exsudát včetně bakteriálních toxinů, buněčného detritu a patogenů a zároveň uvolňuje Ringerův roztok, který ránu proplachuje. Udržuje tak ránu čistou a optimálně vlhkou. Snižuje bakteriální zátěž a podporuje autolytický debridement.

Krytí je nepřilnavé ke spodině rány a převazy jsou snadné a nebolestivé.

Indikace mokré terapie

  • Nekrotické a povleklé rány
  • Infikované rány
  • Rány s různou intenzitou exsudace
  • Lze použít i na rány ve fázi granulace